​Akif Emre Öktem

0

Akif Emre Öktem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı başkanıdır. İnsan hakları ve silahlı çatışmalar hukuku üzerine yoğunlaşan Öktem'in başlıca eserleri arasında 'Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü' (2001) ve 'Terörizm, İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları' (2007) bulunmaktadır.