AÇIK TOPLUM YAZILARI

Ömer Çaha

%25 İNDİRİM 28 YERİNE 21

ÜRÜN DETAYLARI

Açık toplum, toplumun yaygın katılımına açık olan, toplumsal talepleri göz önünde bulunduran, toplumuna hesap veren, politikalarını herkesin görebileceği şeffaflıkta formüle eden, hukukun üstünlüğü 
altında işleyen, serbest piyasa ekonomisine dayanan, temel hak ve hürriyetleri esas alan bir yönetim yapısı ve anlayışını ifade eder. Demokratik bir yönetim biçimi ancak açık bir toplumda mümkün 
olabilir. Açık olmayan bir toplumda demokratik kurumlar bulunsa bile demokrasinin ruhunu tesis etmeleri mümkün değildir.
Açık toplumlar aynı zamanda barış ve huzurun ortamını oluştururlar. Açık toplumlar her tür yaşam biçimine açık oldukları gibi, müzakere ve diyaloğa da açık rejimlerdir. Dünyayı barış, kardeşlik ve özgürlük platformu haline getirmemiz, yeryüzünde açık toplumların gelişmesini sağlamakla mümkün olacaktır. Açık Toplum Yazıları isimli bu kitapta yer alan çalışmaların ana amacı kendi çapında bu çabaya mütevazı bir katkı sağlamaktır. 
Bu çalışmaların ortak teması ve talebi açık toplumun kendisidir. Bu kitabın da hiç kuşkusuz normatif bir tarafı vardır. O da, daha özgür, daha açık, daha şeffaf, daha demokratik, daha adil, daha katılımcı 
bir toplumda yaşama arzusudur.
  •   21
  • ISBN 13:978-975-6877-85-2
  • 13 cm X 19 cm
  • 240 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: AÇIK TOPLUM YAZILARI
KİTABIN YAZARI: Ömer Çaha
  • YAYINA HAZIRLAYAN: Emre Turku
  • KAPAK TASARIM: Mesut Koçak
  • İÇ TASARIM: Serpil Koçtürk
  • BASKI: 2. Baskı, Mart 2019