AHLÂKIN TEMELLERİ

Henry Hazlitt

Çeviren: Mehmet Aydın - Recep Tapramaz

%25 İNDİRİM 30 YERİNE 22,50

ÜRÜN DETAYLARI

"Hazlitt, etik için ahlakî ve iktisadî değerler arasındaki parelellikleri ortaya koyarak akılcı bir temel bulmaya çok yatkın birisidir... (O) hukuku, ahlâk ve geleneklerin birleşik bir teorisini ortaya koymaktadır."

Chicago Tribune


Ahlâk (veya etik) bir emirler manzumesi değildir, yasaklar manzumesi asla değildir. Toplum ya da birey dayatmayla ahlâklı olmaz, olamaz. Sadece itaati öngören töre, gelenekler, alışkanlıklar ve ideolojik öğretiler de ahlâk olamaz. Fizikî veya manevi baskı altında olan birinden ahlâkî davranışlar beklenemez. Ahlâk gönüllü katılım ve özgür iradeyle sağlanır. Ahlâk özgür toplumlarda güvence altındadır. Hazlitt, bin yıllık bir deneyimin ve onlarca filozofun bilgilerinin üzerinden "ahlâk"a, sakin ve ufuk açıcı şekilde bakıyor.

Bir denemeci olan Hazlitt, bir akademisyen titizliğiyle "Ahlâkın Temelleri"ni yazmıştır. Bu titizliliği gazetecilik tecrübesiyle birleştirince ortaya oldukça ciddî fakat her seviyeden insana seslenen bir metin çıkmıştır. Ahlâklı, özgür ve müreffeh bir toplumda yaşamak isteyen herkese.

  •   22,50
  • ISBN 13:978-975-6201-13-8
  • 24 cm X 16 cm
  • 478 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: AHLÂKIN TEMELLERİ
KİTABIN YAZARI: Henry Hazlitt
ORİJİNAL ADI: The Foundation of Morality
  • ÇEVİREN: Mehmet Aydın - Recep Tapramaz
  • KAPAK TASARIM: Nilüfer Korkmaz
  • İÇ TASARIM: Mehmet Akif Terzi
  • BASKI: 1. Baskı, Mart 2006
  • YAYIN NO: Liberte Yayınları: 128