Ahmet Arslan

1944

Ahmet Arslan, 1944 yılında Urfa’da doğmuş, lisans ve lisansüstü öğ­renimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde tamamlamıştır. 1978 yılında aynı kurumda doçent, 1988 yılında Ege Üniversitesi’nde profesör olmuş ve 2011 yılında emekliye ayrılmıştır.
Ahmet Arslan Arapça, Fransızca, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Bu dillerden ve felsefenin çeşitli alanlarına ait çok sayıda çevirisi bulun­maktadır. Uzmanlık sahası Antikçağ Yunan Felsefesi, Ortaçağ İslam Fel­sefesi,Osmanlı Kelam Düşüncesi olup bu alanlarda yazmış olduğu bazı telif eserleri şunlardır:
İlkçağ Felsefe Tarihi (5 cilt)
İbni Haldun
İslam Felsefesi Üzerine
Kemal-Paşazade’nin Tehafüt Haşiyesi (2 cilt).
 
Bu günlerde İlkçağ Felsefe Tarihi’nin bir devamı olarak yayınlamayı plan­ladığı Ortaçağ İslam düşüncesi üzerinde çalışmaktadır.