AŞKIN DEVLETTEN SİVİL TOPLUMA

Ömer Çaha

%25 İNDİRİM 19 YERİNE 14,25

ÜRÜN DETAYLARI

Aşkın Devletten Sivil Topluma, Türkçede sivil toplumla ilgili yazılmış en kapsamlı çalışma olup dünyada ve Türkiye'de sivil toplumun izini sürmektedir. On dokuzuncu yüzyılda revaçta olan aşkın devlet düşüncesi, devleti başta ekonomi ve din olmak üzere tüm toplumsal kurumların üzerine çıkaran ve yücelten bir anlayış etrafında gelişmişti. Bu anlayış yirminci yüzyıla gelindiğinde birçok ülkede ülkelerini değil, aynı zamanda dünyayı da kana buladılar; ülkelerini dünya klasmanında geriye götürdüler. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yükselişe geçen demokrasiyle birlikte her şeyi aşan ve kuşatan aşkın devletçi anlayış da irtifa kaybetti. Çağımızın yükselen değeri yüce ve kutsal devlet anlayışı yerine sivil toplum olmaya başladı. Tüm renkleriyle, canlılığıyla, doğallığıyla, çeşniliğiyle sivil toplum... Yazar, Aşkın Devletten Sivil Topluma adlı kitabında bu değişimin serüvenini dünya ve Türkiye örneklerinden hareketle çok başarılı biçimde analiz ediyor. Aşkın Devlet, tarihin her şeyin üzerinde yer alan, kuşatan, belirleyen bir devlete değil; devleti de etkileyen, belirleyen, sınırlandıran, kendisini olduğu gibi ortaya koyabilen, çoğulculuk ve çeşitlilik üzerinden demokrasinin sosyal zeminini oluşturan sivil topluma doğru aktığını çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.
  •   14,25
  • ISBN 13:978-9944-769-86-0
  • 13 cm X 19 cm
  • 325 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: AŞKIN DEVLETTEN SİVİL TOPLUMA
KİTABIN YAZARI: Ömer Çaha
  • BASKI TARİHİ: Eylül 2012