AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ

John McCormick

Çeviren: Doğancan Özsel

%40 İNDİRİM 64 YERİNE 38,40

ÜRÜN DETAYLARI

Bu hacimli kitap, Avrupa Birliği siyasetine ve gelecek hedeflerine tüm yönleri ile giriş niteliğindedir. Yazarın canlı ve öğrenci dostu tarzı, konuyu eğlenceli hale getirmekte ve okuyucuları AB politikalarının insanlar üzerindeki etkilerini düşünmeye sevk etmektedir. 
John McCormick, Avrupa Birliği'nin tarihini, kurumlarını, geçirdiği aşamaları ve gelecekteki hedeflerini akıcı bir dille incelemektedir. Kitapta bugünün dünyasında AB'nin yeri, küreselleşme karşısındaki konumu, AB'nin coğrafî veya derinlemesine genişlemesi, Avrupa'nın dünya üzerindeki değiştirici rolü ayrıntılarıyla ele alınmaktadır. 
Ayrıca kitap, aday ve üye ülkelerin AB sürecine entegre edilmesine odaklanır; üye ülkelerdeki kamuoyunun entegrasyon ve sınırların genişlemesi ile ilgili tepkilerini tahlil eder.
Her bölüm öğrenmeyi kolaylaştırmak ve pekiştirmek için kapsamlı açıklamalar içermektedir.

- Olaylar, düşünürler ve siyasî aktörlerle ilgili fotoğraflar ve tasvirler
- Kapsayıcı kuramsal içerikler
- Kilit tartışmalarla ilgili ayrıntı ve analizler
- Bölüm özetleri ve okuma önerileri
- Kısa tanımlar ve temel kavramların net açıklaması
 •   38,40
 • ISBN 13:978-975-2500-43-3
 • 23 cm X 19 cm
 • 600 Sayfa
 • Karton Kapak
KİTABIN ADI: AVRUPA BİRLİĞİ SİYASETİ
KİTABIN YAZARI: John McCormick
ORİJİNAL ADI: European Union Politics
 • ÇEVİREN: Doğancan Özsel
 • TASHİH: Emre Turku
 • YAYINA HAZIRLAYAN: Cennet Uslu
 • KAPAK TASARIM: Muhsin Doğan
 • İÇ TASARIM: Uluslararası Piri Reis Kültür Ajansı
 • BASKI: 1. Baskı, Temmuz 2015