BİZİMKİLERİN PEDAGOJİSİ

Veyis Güngör

%25 İNDİRİM 12 YERİNE 9

ÜRÜN DETAYLARI

Bu kitapta, bundan kırk yıl önce başlayan Hollanda'ya Türk göçünün son merhaleleri anlatılarak, nerden nereye geldik sorusuna cevap aranmaktadır. Hollandalı Türklerin yerleşik hayata uyum göstermelerinin belirtileri, işçi sınıfından orta sınıfa geçiş, siyasal katılım, kültürel etkinlikler ve kültürel tanıtım, karşılaşılan zorluklar ve önyargılar, Hollandalı siyasilerinin göçmenlere bakışı,11 Eylül olaylarıyla birlikte Müslümanlara karşı değişen bakış açıları ve yargılamalar, Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri gibi konular, nereden nereye geldik sorusuna verilen cevaplar arasında.

Avrupa'da, Müslüman azınlıklara bakışın temelleri ve tarihi önyargıların şuur altındaki dayanakları araştırılmış ve bunların, güncel siyasi ve günlük hayata yansımaları, zaman zaman Hollandalı yazarların ve düşünürlerin görüşlerine baş vurularak zenginleştirilmiştir.

Genelde göçmenler, özelde Türkler hakkındaki bu yansımaların etkisi, bilhassa, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylığı söz konusu olunca çok daha artmış ve hızlanmıştır. Son bir buçuk yıldır, Türkiye ve Türkler Hollanda basınında bugüne kadar hiç görülmemiş bir şekilde gündeme gelmişlerdir. Türkiye, AB ilişkileriyle artan bu yoğun ilgi bize gösteriyor ki, Hollanda Türkleri daha doğrusu Avrupa Türkleri için yeni bir süreç başlamaktadır.

  •   9
  • ISBN 13:975-6201-03-7
  • 14 cm X 19 cm
  • 380 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: BİZİMKİLERİN PEDAGOJİSİ
KİTABIN YAZARI: Veyis Güngör
KİTABIN ALT BAŞLIĞI: Göç, Kültür, Kimlik ve Hollandalı Türkler
  • KAPAK TASARIM: Nilüfer Korkmaz
  • İÇ TASARIM: Tuna Saral
  • BASKI: 1. Baskı, Ekim 2005
  • YAYIN NO: Liman Kitapları: 6