GÜÇ DENGESİ, KÜRESELLEŞME VE KAPİTALİST BARIŞ

Erich Weede

Çeviren: Murat Saraçlı

%25 İNDİRİM 18 YERİNE 13,50

ÜRÜN DETAYLARI

20. Yüzyıl’da uluslararası sistemi etkileyen en önemli olgulardan ikisi hiç şüphesiz küreselleşme ve Amerikan hegemonyasıdır. Birbirinin tamamlayıcısı olan bu iki olgunun ortaya çıkardığı kapitalist barışın etkileri günümüzde hâlâ hissedilmekle birlikte, 21. Yüzyıl’ın uluslararası sisteminin geleceğinde söz konusu iki olgunun ağırlığının ne olacağı tartışma konusudur. Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD önderliğinde kurulan Batı kaynaklı güç dengesi bugün, geçmişte hiç olmadığı kadar, yeni meydan okumalarla karşı karşıyadır. Çin ve Hindistan gibi Doğulu ülkelerin uluslararası sistem üzerinde hem ekonomik hem de kültürel alanlarda artan etkileri, özelde ABD hegemonyası genelde ise Batılı güç dengesi üzerinde sarsıcı etkiler ortaya çıkarmaktadır.

Erich Weede, Güç Dengesi, Küreselleşme ve Kapitalist Barış’ta Doğu’nun artan bu gücüne vurgu yaparak, küreselleşme ve Amerikan hegemonyası ile sağlanan kapitalist barışın geleceğini sorgulamaktadır. Kitapta ayrıca ekonomik zenginlik, demokrasi ve savaşların önlenmesi konularındaki yakın ilişkiler ile küreselleşmenin bu olgular üzerine olan etkileri de derinlemesine incelenmekte, kapitalist barışın sağladığı küresel ekonomik refahın demokrasileri güçlendirmede ve savaşları önlemedeki rolü detaylı bir biçimde değerlendirilmektedir.

  •   13,50
  • ISBN 13:978-975-2510-16-6
  • 16 cm X 11 cm
  • 136 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: GÜÇ DENGESİ, KÜRESELLEŞME VE KAPİTALİST BARIŞ
KİTABIN YAZARI: Erich Weede
ORİJİNAL ADI: Balance of Power, Globalization, and Capitalist Peace
  • ÇEVİREN: Murat Saraçlı
  • KAPAK TASARIM: Muhsin Doğan
  • İÇ TASARIM: Liberte Yayınevi
  • BASKI: 1. Baskı, Aralık 2012
  • YAYIN NO: Liman Kitapları: 16