Hasan Kösebalaban

0

Malezya Uluslararası İslâm Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu (1995). Uluslararası Japonya Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans (1997) ve Utah Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında doktora derecelerini tamamladı (2006). 1998 yılında Almanya’da Tübingen Üniversitesi’nde uluslarararası ilişkiler alanında lisansüstü çalışmasında bulundu.  ABD’de Utah Üniversitesi (2001-2005), Mississippi State Üniversitesi (2005-2006), Michigan State Üniversitesi (2006-2008) ve Lake Forest College (2008-2011) gibi akademik kurumlarda Mukayeseli Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu ve Doğu Asya siyasî sistemleri, küreselleşme ve Türkiye siyaseti üzerine lisans dersleri verdi. 2011 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi akademik kadrosuna dâhil oldu. Halen ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Mount Holyoke College’da misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

 

Yazarın Güneydoğu Asya’da İslâm ve Siyaset (İstanbul: İlke Yayıncılık, 1997) ve elinizdeki eserin İngilizcesi olan Turkish Foreign Policy: Islam, Nationalism, and Globalization (Palgrave Macmillan, 2011) başlıklı telif ve Religion and Politics in Saudi Arabia (Lynne Rienner, 2008) başlıklı edisyon kitapları yayımlandı. Insight TurkeyWorld AffairsMiddle East Politics,Mediterranean QuarterlyCritical Middle Eastern StudiesInternational Journal of Middle East StudiesMiddle East Journal ve Contemporary Islam gibi akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap eleştirilerinin yanısıra The Oxford Encyclopedia of the Islamic World’de (John Esposito, ed.) yayınlanmış ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.