FİKİR TARİHİMİZDE HÜR FİKİRLERİ YAYMA CEMİYETİ

%25 İNDİRİM 18 YERİNE 13,50

ÜRÜN DETAYLARI

Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti kişisel hürriyetler, anayasal yönetim, hür teşebbüs gibi fikirleri açıklıkla savunan liberal çizgisi belirgin bir kuruluş olarak kısa ömrüne önemli ve etkili faaliyetler sığdırmış. 
Cemiyetin kuruluşu Cumhuriyetin tek partili döneminin sona erdiği, siyasî hayatla birlikte sivil toplumun da yeniden canlandığı bir sürece denk gelmektedir. Cumhuriyetin demokrasiyle birleşmeye başladığı dönemde, Cemiyet, gerek hukukî ve siyasî sistemin tesisine gerekse çoğulcu, hürriyetçi bir toplumun zihnî kabullerinin oluşmasına katkıda bulunmayı, bunun için de siyasî bir hareket olmak yerine sivil toplum alanında kalarak fikrî ve sosyal faaliyetleri tercih etmiş. 
Cemiyetin bıraktığı tarihî fikrî miras hem yolun başındaki gençlere hem fikrî çalışma yapmak isteyenlere, hem de karar vericilere, uygulayıcı bürokratlara, iktisadî ve sosyal 
müteşebbislere ve medya mensuplarına yol gösterici nitelikte. 
 •   13,50
 • ISBN 13:978-605-9823-45-6
 • 13 cm X 19 cm
 • 144 Sayfa
 • Karton Kapak
KİTABIN ADI: FİKİR TARİHİMİZDE HÜR FİKİRLERİ YAYMA CEMİYETİ
KİTABIN ALT BAŞLIĞI: Sempozyum Tebliğleri
 • YAYINA HAZIRLAYAN: Özlem Çağlar Yılmaz
 • KAPAK TASARIM: Mesut Koçak
 • İÇ TASARIM: Yavuz Selim Erfidan
 • BASKI: 1. Baskı, Aralık 2018
 • BASKI TARİHİ: 2018
 • YAYIN NO: 226