Kitap Örnek Sayfaları

 

LİBERTE YAYINLARI  
Ayrılıkçılık: Kanada-Quebec Örneği   /   Hüseyin Kalaycı Örnek Sayfalar
Bir İktisatçı Gazete Okuyor   /   Murat Çokgezen Örnek Sayfalar
Demokrasi ve İnsan Hakları   /   David Beetham Örnek Sayfalar
Doğal Hukuk ve Doğal Haklar   /   Cennet Uslu Örnek Sayfalar
İnsan Hakları   /   Vahap Coşkun Örnek Sayfalar
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler   /   Atilla Yayla Örnek Sayfalar
Modern Siyaset Teorisi   /   Norman Barry Örnek Sayfalar
Özgür Toplumun İlkeleri   /   Nigel Ashford Örnek Sayfalar
Totaliter ve Otoriter Rejimler   /   Juan J. Linz Örnek Sayfalar
Ulus-Devletin Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu   /   Vahap Coşkun  
   
   
ADRES YAYINLARI  
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Azınlıklar   /   Murat Saraçlı Örnek Sayfalar
Avrupa’nın İcadı   /   Gerard Delanty Örnek Sayfalar
Amerikan Yüzyılı   /   Ünal Gündoğan Örnek Sayfalar
Çağdaş Devlet Sistemleri   /   Michael G. Roskin Örnek Sayfalar
Bilimsel Yönetimin İlkeleri   /   Frederick W. Taylor Örnek Sayfalar
Bürokrasi ve Otorite   /   Max Weber Örnek Sayfalar
Ekonomi Sözlüğü   /   Matthew Bishop Örnek Sayfalar
Felsefeye Giriş   /   Ahmet Arslan Örnek Sayfalar
Finansal Piyasalar Kılavuzu   /   Marc Levinson   Örnek Sayfalar
Genel ve Endüstriyel Yönetim   /   Henri Fayol Örnek Sayfalar
Hukuk Devleti   /   Çoban, Canatan, Küçük (ed.) (Tükendi, yeni baskısı yakında)  
İktisadî Düşünce Tarihi   /   Mark Skousen   Örnek Sayfalar
İran ve Ortadoğu   /   Ünal Gündoğan (Tükendi, yeni baskısı yakında)  
Kamu Politikası   /   Mete Yıldız ve M. Zahid Sobacı (ed.) Örnek Sayfalar
Küresel Siyaset / Andrew Heywood Örnek Sayfalar
Makro İktisat: Ekonomik Mantık   /   Mark Skousen Örnek Sayfalar
Mikro İktisat: Ekonomik Mantık   /   Mark Skousen  
Modern Devlet, Biyoiktidar ve Soykırım   /   Ebru Çoban Öztürk Örnek Sayfalar
Ölü İktisatçılardan Yeni Fikirler   /   Todd G. Buchholz (Tükendi, yeni baskısı yakında)  
Popüler Tarih Sözlüğü   /   Süleyman İnan  
Satış Teknikleri   /   Polat Tunçer  
   
Siyaset Bilimi: Bir Giriş   /   Roskin, Cord, Medeiros, Jones Örnek Sayfalar
   
Siyasî Düşünce Sözlüğü   /   Atilla Yayla Örnek Sayfalar
Siyasî Düşünce Tarihi: Platon’dan Rawsl’a   /   Larry Arhart Örnek Sayfalar
Siyasî Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri   /   Tannenbaum ve Schultz Örnek Sayfalar
   
Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem   /   Osman Konuk ve Ahmet Kemal Bayram (Ed.) Örnek Sayfalar
Sosyal Bilimler Sözlüğü   /   Mustafa Acar ve Ömer Demir Örnek Sayfalar
Temel Ekonomi   /   J.D. Gwartney ve R.L. Stroup (Tükendi, yeni baskısı yakında)  
Temel İşletme   /   H. Bahadır Akın (Ed.)  
Türk İnkılâbı Tarihi ve Atatürk İlkeleri   /   Mehmet Ali Ünal  
   
LİMAN KİTAPLARI  
Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: Din   /   Jeremy Stangroom Örnek Sayfalar
Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: Felsefe   /   Jeremy Stangroom Örnek Sayfalar
Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: İktisat   /   Mathew Forstater Örnek Sayfalar
Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: İşletme   /   John Lipczynski Örnek Sayfalar
Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: Siyaset   /   Anne Perkins Örnek Sayfalar
Devlet ve Hürriyet   /   Aslam Effendi  
Dünya Bir Pazaryeri   /   Birol Kovancılar  
Görünmez Kalp: Bir İktisadiyat Romanı   /   Russell Roberts Örnek Sayfalar
Güç Dengesi, Küreselleşme ve Kapitalist Barış   /   Erich Weede Örnek Sayfalar
Homoekonomikus   /   Murat Çokgezen Örnek Sayfalar
Marjinde Cinayet   /   Marshall Jevons  
Papatya Falı: Bir Avrupa Birliği Masalı   /   Leyla Saral ve Sami Hezil  
Sefaletten Zenginliğe   /   Marc Swanepoel Örnek Sayfalar
Tercih: Bir Serbest Ticaret ve Korumacılık Öyküsü   /   Russell Roberts Örnek Sayfalar