İNSAN EYLEMİ

Ludwig von Mises

Çeviren: İsmail Aktar

%25 İNDİRİM 40 YERİNE 30

ÜRÜN DETAYLARI

“Piyasa ekonomisi, üretim araçlarının özel mülkiyeti altında emeğin işbölümünün toplumsal sistemidir. Herkes kendi hesabına eylemde bulunur; ama herkesin eylemleri diğer insanların ve kendisinin ihtiyaçlarının tatminini hedefler. Eylemde bulunan herkes öteki vatandaşlara hizmet eder. Bir diğer taraftan, herkes öteki vatandaşlar tarafından kendisine hizmet edilir konumdadır. Herkes kendisinde hem araç hem de bir amaçtır; kendisi için nihai amaç, diğer insanların amaçlarını elde etme gayretlerinde ise onlar için bir amaçtır.”

Ludwig von Mises

Mises’in iktisat bilimine katkısı basit ama aynı zamanda derin ve önemlidir. Mises, ekonominin tamamen bireylerin eylemlerinin bir sonucu olduğuna dikkat çekmiştir. Bireyler eylemde bulunur, tercih yapar, işbirliği yapar rekabet eder ve birbirleriyle ticaret yaparlar. Mises kompleks piyasa fenomeninin gelişimini böyle açıklar. Mises sadece ekonomik fenomeni yani fiyatları, ücretleri, faiz oranlarını, parayı, tekelleri ve hatta ticaret çevrimini açıklamakla kalmaz; ayrıca, bunları sayısız bilinçli, amaçlı eylemlerin, tercihlerin sonuçları olarak gösterir ki her birey belirli koşullar altında çeşitli ihtiyaçlarına ve amaçlarına ulaşmak ve istemediği sonuçlardan kaçınmak için elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Bu sebeple, Mises ekonomik tezine İnsan Eylemi başlığını seçmiştir. İşte bu sayede, Mises’in bakış açısıyla, Adam Simith’in “görünmez eli” mantık ve faydacı prensipler temelinde bireylerin sayısız eylemlerinin bir sonucu olarak açıklanabilmiştir.

  •   30
  • ISBN 13:978-975-6201-41-1
  • 16 cm X 24 cm
  • 853 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: İNSAN EYLEMİ
KİTABIN YAZARI: Ludwig von Mises
KİTABIN ALT BAŞLIĞI: İktisat Üzerine Bir İnceleme
ORİJİNAL ADI: Human Action, A Treatise on Economics
  • ÇEVİREN: İsmail Aktar
  • KAPAK TASARIM: Muhsin Doğan
  • İÇ TASARIM: Harun Kaban
  • BASKI: 1. Baskı, Ağustos 2008
  • YAYIN NO: Liberte Yayınları: 149