John Stuart Mill

1806

1806'da Londra yakınlarında, filozof, tarihçi ve iktisatçı James Mill'in ilk oğlu olarak doğan John Stuart Mill, babasının arkadaşı olan filozof Jeremy Bentham ve babası tarafından ağır ve yoğun bir eğitime tâbi tutuldu. Üç yaşında Yunanca öğrenmeye, sekiz yaşında ise Latince ve cebir öğrenmeye başlayan John Stuart Mill yirmili yaşlarının başında ağır bir bunalım geçirdi.
Jeremy Bentham'ın kurucusu olduğu faydacılık (utilitarianism) akımının en önemli isimlerinden sayılan John Stuart Mill, birçok kamusal ve akademik görevde bulundu. Feminizmin nüvesini oluşturan çalışmalarıyla tanınan Harriet Taylor ile uzun süren arkadaşlıklarının ardından 1851'de evlendi.
Mill siyaset çalışmalarının yanısıra iktisat ve kadın çalışmalarıyla da ilgilen­miş ve bu alanda da önemli eserler üretmiştir.

YAZARIN LİBERTE YAYIN GRUBUN'DAN ÇIKAN KİTAPLARI