LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ, SAYI 93, KIŞ 2019

Editör: Buğra Kalkan

25

ÜRÜN DETAYLARI

MAKALELER
Toplumsal Düzenin Aracı Olarak Yargı - Judiciary as a Means of Social Order
Atilla Yayla

Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı İlkesi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı 
Sistemi - The Presidential System within the Context of Independency and 
Impartiality Principles of Judiciary
Hilal Yazıcı

Sivil-Asker Uyumunun Anayasa Yapım Siyasetine Etkisi: 
1971-1973 Anayasa Değişiklikleri - The Impact of the Civil and Military 
Harmony in the Constitution Making Policy: 
1971 – 1973 Constitutional Amendments
Mutlu Yıldırım

İşe İade Davasının Sonuçları - Results of Reemployment Lawsuit
Metin Parlak

ÇEVİRİ
Görünmez El ve Parasal Sistemin Evrimi - The Invisible Hand and the Evolution of the Monetary System
Kevin Dowd

Para Niçin Önemli? - Why Money Matters
Anna J. Schwartz
  •   25
  • ISBN 13:1300-8781 (ISSN)
  • 16 cm X 24 cm
  • 112 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ, SAYI 93, KIŞ 2019
KİTABIN YAZARI: Editör: Buğra Kalkan
  • EDİTÖR: Buğra Kalkan
  • KAPAK TASARIM: Mesut Koçak
  • İÇ TASARIM: Serpil Koçtürk