LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ, SAYI 96, GÜZ 2019

25

ÜRÜN DETAYLARI

 

Editörden
MAKALELER / ARTICLES
Kim Göç Etmek İstiyor? Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Göç Eğilimleri
Who Wants to Emigrate? Contemporary Migration Trends in the MENA Region
Yüksel Alper Ecevit & Uğur Özdemir
Demokrasiye Neler Oluyor? Popülizm ve Otoriterleşme Tartışmalarına Bir Bakış
What Happens to Democracy? An Overview of the Debates on Populism and Authoritarianism
Hamit Emrah Beriş
Kemalist İdeoloji Bağlamında Kent-Taşra Kurgusu ve Kent Psikolojisi
The Devise of City-Country and City Psychology in the Context of Kemalist Ideology
Burak Özer & Dilvin Özen
Ludwig von Mises’te Bir Eylem Ontolojisi Olarak Praksiyoloji
Praxeology as an Action Ontology in Ludwig von Mises’ Thought
Yahya İncetahtacı
Kurumsal İktisatçı Olarak Hayek: Kültürel Evrim, Kurallar ve Kurumlar
Hayek as an Institutional Economist: Cultural Evolution, Rules and Institutions
Adem Levent
İnsan Haklarının Evrenselliği ve Kültürel Görecelilik
The Universality of Human Rights and Cultural Relativism
Abdulkadir Pekel
Türkiye’de Basın Özgürlüğü-Devlet Güvenliği Ekseninde Yaşanan Tartışmalar ve Bir Model Önerisi
Debates in Turkey on the Axis of Press Freedom and State Security, and A Model Proposal
Fatih Kırışık & Samed Kurban & Abdülkadir Pekel
YORUM / COMMENTARY
2019 Liberal Düşünce Kongresi Açılış Konuşması
Opening Speech, 2019 Congress for Liberal Thought
Tanel Demirel
  •   25
  • ISBN 13:1300-8781 (ISSN)
  • 24 cm X 16 cm
  • 140 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ, SAYI 96, GÜZ 2019
  • EDİTÖR: Hasan Yücel Başdemir
  • KAPAK TASARIM: Ayyüce Dalkılıç
  • İÇ TASARIM: Serpil Koçtürk