LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ, SAYI 97, KIŞ 2020

25

ÜRÜN DETAYLARI

MAKALELER/ARTICLES
İslam Düşüncesinin Demokrasi Problematiğini “Mağrip Düşüncesi” Çerçevesinde Çözümleme: Câbirî’nin Yaklaşımı
Onur Yıldırım
Çin’in Ortadoğu Politikası: Süreklilik ve Değişim
Hatice Çelik
Suriye’den Türkiye’ye Göçün Sosyolojik Sonuçları: Suriyeli Göçmenler Üzerine Uygulamalı Bir Saha Araştırması
Mahmut Hakkı Akın & Gökhan Bozbaş
Ortadoğu’da İki Otoriter Lider Örneği Üzerine: Cemal Abdünnasır ve Ayetullah Humeyni
Selim Öztürk
Arap Baharı Süreci Sonrasında Orta Doğu’da Kadın 
Merve Suna Özel Özcan
Ortadoğu’yu Terörize Eden PYD/PKK’nin Seçilmiş AB Ülkelerindeki Finansman Kaynakları
Mehmet Levent Yılmaz & Ümit Tetik
Suriye İç Savaşı’ndaki Yabancı (Terörist) Savaşçılara Genişletilmiş Bakış
Murat Tınas
Filistin Direnişinin İslamî Kanadı Hamas: Kökenleri, Karakteri ve Siyaseti
Buğra Sarı
Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti’nin Diplomatik Ontolojisi
Mürsel Bayram
 
DİĞER MAKALELER
Seçkinci Siyaset Bağlamında Bir 28 Şubat Analizi
Işıl Arpacı
Post Truth’u Hannah Arendt ile Okumak
Sefa Mertek
Sivil Toplum, Yönetişim ve Kalkınma
Nurten Derici Temel
 
KİTAP DEĞERLENDİRMESİ / BOOK REVIEW
Devlet İnşası: Yirmi Birinci Yüzyılda Yönetişim ve Dünya Düzeni
Mesut Can Akçay
  •   25
  • ISBN 13:1300-8781 (ISSN)
  • 16 cm X 24 cm
  • 264 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ, SAYI 97, KIŞ 2020
  • EDİTÖR: Hasan Yücel Başdemir
  • YAYINA HAZIRLAYAN: Emre Turku
  • KAPAK TASARIM: Ayyüce Dalkılıç
  • İÇ TASARIM: Serpil Koçtürk