LİBERALİZM: AHLAKİ TEMELLER

Hasan Yücel Başdemir

%25 İNDİRİM 16 YERİNE 12

ÜRÜN DETAYLARI

Liberalizm çağdaş medeniyetin temellerini atan çığır açıcı bir vizyondur. Bütün insanlığın yüzyıllardır inkâr edilmiş ahlâkî eşitliğinin, yok sayılmış bireysel haklarının, hiyerarşik siyasî yapılanmalarda unutulmuş insan onurunun iade-i itibarıdır liberalizm. Buna karşın akademik çevrelerde ve toplumun bir kesiminde liberalizmin yardımseverliği yok ettiği, savaşı meşru gördüğü, zenginleri kolladığı şeklinde suçlamalarla onun ahlâk dışı bir düşünce olduğu fikri yaygındır. Hasan Yücel Başdemir’in çalışmasında iddialı bir şekilde cevapladığı soru şudur: “Liberalizm, bir değer düşüncesinden ve ahlâkî düşünceden yoksun mudur?”

Liberal düşünürler felsefelerinin ahlâkîliğini güçlü bir şekilde savunurlar ve bunu yaparken tek bir ortak felsefî temele dayanmazlar. Başdemir, liberalizm içindeki bu felsefî çeşitliliği ahlâkîlik problemi etrafında yetkin bir şekilde ele alarak liberalizm-ahlâk ilişkisi ile ilgili tartışmalara ortak bir kavramsal zemin sağlamaya çalışmaktadır. Liberalizm, Ahlâkî Temeller, Türkçe literatürde bir ilki gerçekleştirerek konuya geniş bir teorik çerçeve sağlamaktadır. Değer, ahlâk ve liberalizm konularında Başdemir’in eseri bütün ilgililer için temel bir kitaptır.

  •   12
  • ISBN 13:978-975-6201-50-3
  • 15 cm X 22 cm
  • 298 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: LİBERALİZM: AHLAKİ TEMELLER
KİTABIN YAZARI: Hasan Yücel Başdemir
KİTABIN ALT BAŞLIĞI: Ahlâkî Temeller
  • KAPAK TASARIM: Atacan Güçlüol
  • İÇ TASARIM: İbrahim N. Ayyıldız
  • BASKI: 1. Baskı, Mart 2009
  • YAYIN NO: Liberte Yayınları: 153