LİBERALİZM

Atilla Yayla

%25 İNDİRİM 24 YERİNE 18

ÜRÜN DETAYLARI

Liberalizm, insanlık tarihinin en önemli siyasî, ekonomik, ve hukukî düşüncesidir. Birçok insanın belirli fikirleri veya muayyen toplumsal sistemleri adlandırmak için kullandığı "Liberalizm" kavramı ne anlama gelmekte, neyi ifade etmektedir? Sosyal düşünce sözlüğüne ne zaman ve nasıl girmiştir? Hangi sosyal vakıaya karşılık olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır? Bir tek liberalizm mi vardır, yoksa çok sayıda liberalizm mi mevcuttur? Liberalizmin öğeleri ve özellikleri nelerdir? Atilla Yayla, bütün bu soruların cevaplarını araştırdığı eserinde genellikle konuyla ilgili birincil kaynaklara gitmekte, ikinci - üçüncü elden bilgi ve yorum aktarmak yerine, liberalizmin temellerini, ana yapısını ve çatısını kuran düşünürlerin ve yazarların görüşlerini analitik ve tarihsel bir açıdan işleyerek okuyucuya sunmaktadır.
  •   18
  • ISBN 13:978-975-6877-00-5
  • 13 cm X 19 cm
  • 270 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: LİBERALİZM
KİTABIN YAZARI: Atilla Yayla
  • YAYINA HAZIRLAYAN: Liberte Yayınları
  • KAPAK TASARIM: Muhsin Doğan
  • İÇ TASARIM: Liberte Yayınevi
  • BASKI TARİHİ: 7. Baskı, Mart 2015
  • YAYIN NO: 73