ALİ FUAD BAŞGİL

Salih Zeki Haklı

%25 İNDİRİM 30 YERİNE 22,50

ÜRÜN DETAYLARI

Bu çalışma Ali Fuad Başgil’in 1932 ilâ 1967 yılları arasını kapsayan otuz beş senelik ilmî hayatındaki siyaset, hukuk, din ve toplumla ilgili görüşlerini, eleştirilerini ve tekliflerini Türkiye’deki siyasî gelişmeler ve kendisinin fikrî pozisyonu bağlamında ele almayı
amaçlamaktadır. Bu amaç dikkate alındığında kitabın isminde neden “fikir haritası” ifadesinin kullanıldığının daha anlaşılır 
olacağı düşünülmektedir. Zira çalışmanın her bölümünde Başgil’in fikrî değişim ve gelişimine temas edildiği gibi hangi düşüncesini hangi hadiseler neticesinde dile getirdiği ve bunun sonucunda hangi gelişmelerin yaşandığı da ele alınmaktadır. 
Haritanın, belirli bir yerin tamamının ya da belirli kısmının 
kuşbakışı görüntüsünü veren bir taslak olduğu düşünülürse, bu çalışmada esas yapılmak istenenin de Başgil’in düşünce 
yapısının zaman içindeki değişimini ve sınırlarını gösteren 
kuşbakışı bir taslağını sunmak olduğu görülecektir.
  •   22,50
  • ISBN 13:978-605-9823-38-8
  • 0 cm X 0 cm
  • 288 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: ALİ FUAD BAŞGİL
KİTABIN YAZARI: Salih Zeki Haklı
KİTABIN ALT BAŞLIĞI: Bir Düşünürün Fikrî Haritası
  • KAPAK TASARIM: Mesut Koçak
  • İÇ TASARIM: Yavuz Selim Erfidan
  • BASKI: 1. Baskı, Aralık 2018