FREDERİC BASTİAT'NIN SİYASET VE DEVLET ANLAYIŞI

Buğra Kalkan

%25 İNDİRİM 22 YERİNE 16,50

ÜRÜN DETAYLARI

Frederic Bastiat bir iktisatçı, devlet adamı ve siyasal bir aktivisttir. Altı yıllık yazarlık kariyerinde Bastiat hem ciddi teorik eserler vermiş hem de günlük olayları eleştiren gazete yazıları kaleme almıştır. Özellikle Blanc ve Proudon gibi komünistlerle girdiği polemikler siyasal düşünce tarihi çalışmaları için halen orijinal metinler olarak durmaktadır. Yazarlık kariyerinin yanında siyasal aktivizmle de adından söz ettiren Bastiat, 1848 Fransız Meclisi’nde milletvekilliği yapmış ve İngiltere’de Richard Cobden’in başlattığı serbest ticaret hareketinin Fransa’daki temsilcisi olmuştur. 19. Yüzyılın önde gelen liberal yazarlarından olan Bastiat’yı incelemek sadece siyasal bir ideoloji olarak liberalizmi anlamaya yardımcı olmaz ama aynı zamanda 19. Yüzyıl Fransa’sının siyasal ve ekonomik sorunlarını da kavramamıza yardımcı olur. Bu kitapta Bastiat’nın fikirleri Fransa’nın siyasi tarihi çerçevesinde incelenmekte ve Bastiat’nın liberal teori içindeki yeri tespit edilmektedir.

  •   16,50
  • ISBN 13:978-605-9823-15-9
  • 19 cm X 13 cm
  • 201 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: FREDERİC BASTİAT'NIN SİYASET VE DEVLET ANLAYIŞI
KİTABIN YAZARI: Buğra Kalkan
  • EDİTÖR: Hasan Yücel Başdemir
  • KAPAK TASARIM: Muhsin Doğan
  • İÇ TASARIM: Enes Hayati Murat
  • BASKI: 1. Baskı, Aralık 2016