KENDİLİĞİNDEN DOĞAN DÜZEN

Buğra Kalkan

%25 İNDİRİM 28 YERİNE 21

ÜRÜN DETAYLARI

F. A. Hayek 20. Yüzyılda “kendiliğinden doğan düzen” kavramı etrafında klasik liberalizmin yeni bir savunusunu yapmıştır. Hayek, piyasa toplumlarında bireylerin ve grupların soyut davranış kurallarını takip ederek sosyal düzeni bir merkezi planlama otoritesi olmadan oluşturabildiklerini iddia etmiştir. Özellikle sosyalist ekonomik planlamacılığa karşı giriştiği entelektüel mücadele sırasında fikirlerini geliştiren Hayek, daha sonra teknik iktisadi tartışmaları bırakarak sosyal bilimlerin daha geniş sorun alanları üzerine yazmaya devam etmiştir. Bu kitapta Hayek’in fikirleri merkeze alınmakla birlikte, İskoç Aydınlanması’ndan başlayarak klasik liberalizm geleneğindeki değişimler ve tartışmalar kendiliğinden doğan düzen kavramı etrafında incelenmiştir. Bu açıdan okuyucu 18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla klasik liberal teorideki temel dönüşümleri ve tartışmaları izleme fırsatı yakalayacaktır.

İçindekiler
Birinci Bölüm
İskoç Aydınlanması
1. İskoç Aydınlanması’nda Yöntem: “İnsan Doğasının Bilimi”
2. İnsan Zihni ve Rasyonalite Problemi: Hume-Hayek Karşılaştırması
3. Ahlâki Duygular Teorisi: Hume ve Smıth
4. İktisadi İşbirliğinin Gayrişahsi İlişkiler Ağı Üzerinden Gelişmesi
5. İskoç Aydınlanması’nda Siyaset Teorisi
İkinci Bölüm
Kendiliğinden Doğan Düzenlerin Unsurları
1. Gelişmiş Bir Kendiliğinden Doğan Düzen Örneği Olarak Piyasa Fiyat Sistemi
2. Sosyal Bilimlerde Kompleks Fenomenlerin İncelenmesi
3. Kültürel Evrim Teorileri: Kurallar Nasıl Ortaya Çıkar
4. Hukuksal Evrim: Ortak Hukuk (Common Law) Örneği
Üçüncü Bölüm
Amerika’da Demokratik Siyasi Sistemin Gelişimi
1. Kendiliğinden Doğan Düzen Olarak Liberal Demokrasi
  •   21
  • ISBN 13:978-605-9823-13-5
  • 19 cm X 13 cm
  • 381 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: KENDİLİĞİNDEN DOĞAN DÜZEN
KİTABIN YAZARI: Buğra Kalkan
  • EDİTÖR: Hasan Yücel Başdemir
  • KAPAK TASARIM: Atacan Güçlüol
  • İÇ TASARIM: Emre Turku
  • BASKI: 1. Baskı, Aralık 2016