LİBERAL DÜŞÜNCE, SAYI 82, BAHAR 2016

%25 İNDİRİM 10 YERİNE 7,50

ÜRÜN DETAYLARI

Takdim

Özgürlük, adalet ve barış gibi, insan onuruna yaraşır bir şekilde beraber yaşayabilmenin şartlarını oluşturan değerleri vurgulamaya itiraz eden yok gibidir. Meselelere o değerlerin penceresinden bakmaya da.
Ama dünya hâlâ o değerler ekseninde dönmüyor. Bu da bize, entelektüel alanda bu değerleri doğru anlamaya ve doğru içeriklendirmeye ilişkin bir ödev yüklüyor. Eğer bunu yapamazsak, yaşadığımız dünyada insanların çoğunu özgürlük adına totaliter bir rejimi veya barış adına haklardan feragati savunurken bulabiliriz. Bu değerler adına tam da onların korumayı amaçladığı hakların tahrip edildiğini görebiliriz. Tıpkı bugün özellikle dış politikada devletlerin yaptığı gibi.
Değerleri kavramsal olarak doğru tanımlamak, teorik olarak doğru içeriklendirmek ve entelektüel alanda iyi savunmak önemlidir. Ama onları pratikte de savunmayı başarmak gerekir.
Liberal Düşünce Dergisi, 82. Sayısında da bu kaygılarla sizinle buluşuyor.
Bu sayıda Adnan Küçük de ilk yer verdiğimiz “1924 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetler” başlıklı makalesinde, hak ve hürriyetlerin anayasal metinlerde düzenlenmiş olunmasının, onların etkin bir şekilde teminat altına alınabilmesi için yeterli bir yol olmadığını ifade ediyor.
Hakan Şahin ise “İslam iktisadı” adı altında sosyalist ve kolektivist tezleri dile getiren yaklaşımı bir atölye çalışmasında somutlaşan yargıları da katarak eleştiriyor.
Salih Zeki Haklı ise Ethem Menemencioğlu başlıklı makalesinde, Tek Parti döneminin felsefi ve fikri olarak sığ ama resmi söylemin taşıyıcısı olması dolayısıyla ön plana çıkarılmış olan figürlerinin gölgesinde kalan önemli isimlerden birini gecikmiş de olsa fikir dünyamızın gündemine taşıyor.
Bu sayda ayrıca İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesindeki Medipolis Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye’de Yaşayan Arap Ülkelerinden Akademisyenlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” raporuna da yer veriyoruz.
Yine bu sayıda yer verdiğimiz diğer bir rapor da Liberal Düşünce Topluluğu’nda Arda Akçiçek tarafından kaleme alınan “Alevi Açılımında Çözüme Odaklanmak: Reform Adımlarına İlişkin Öneriler ve Yol Haritası” başlıklı çalışma.
Hayek’in fikri mirası çerçevesinde yer verdiğimiz Emily Skarbek’in “Bireycilik Hakkında Hayek’in Bize Öğrettikleri, Doğrular ve Yanlışlar”ı da liberal teoriye dair tartışmalara katkı sağlayabilecek ilgi çekici bir metni ifade ediyor.
Bu sayıda yer verdiğimiz diğer makaleleri de ilgiyle okumanız dileğiyle.

Bekir Berat Özipek
Editör
  •   7,50
  • ISBN 13:
  • 24 cm X 16 cm
  • 208 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: LİBERAL DÜŞÜNCE, SAYI 82, BAHAR 2016
  • EDİTÖR: Bekir Berat Özipek
  • KAPAK TASARIM: Ceren Özçevik
  • İÇ TASARIM: Ahmet Bilal Arpa