Mathew Forstater

0

Missouri Üniversitesi İktisat Bölümü'nde hem iktisat hem de Afro-Amerikan Çalışmaları profesörlüğü yapmaktadır. Aynı zamanda Tam İstihdam ve Fiyat İstikrarı Merkezi'nin de yöneticiliğini üstlenmektedir. 1997-1999 yılları arasında Jerome Levy İktisat Enstitüsü'nde misafir öğretim görevliliği yapmıştır. Bard and Gettysburg Koleji'nde eğitmenlik yaptığı sırada çeşitli ödüllere layık görülmüş ve iktisat çevreleri tarafından tanınır hale gelmiştir. Forstater'in, Journal of Economic Issues, Journal of Post Keynesian Economics, Review of Political Economy, Review of Social Economy, Review of Austrian Economics, Advances in Austrian Economics, Economic and Labour Relations Review, Economie Appliquée, Review of Black Political Economy, American Journal of Economics and Sociology, History of Economic Ideas, Forum for Social Economics, Ecological Economics, Research in Political Economy, International Journal of Environment, Workplace, and Employment adlı dergilerde özellikle istihdam politikaları, politik ekonomi, iktisadi düşünce tarihi üzerine makaleleri yayınlanmış, Harvard, Columbia, New York, George Mason, Stanford, Berkeley, Copenhagen Business School, Leeds, Newcastle, Rome, Stellenbosch gibi üniversitelerde araştırmalarını sunma şansı bulmuştur.

YAZARIN LİBERTE YAYIN GRUBUN'DAN ÇIKAN KİTAPLARI