Mehmet Beşirli

0

Mehmet Beşirli, doktorasını Berlin Humbodt Üniversitesi (Almanya) Tarih Enstitüsü Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi’nde tamamladı. Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde Alman-Osmanlı ilişkileri ve şehir tarihi konularında makale ve bildirileri yayımlanmıştır. Halen Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.