Mehmet Mercan

0

Mehmet Mercan, doktorasını Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Yakınçağda Osmanlı Devleti’nin sosyal, kültürel ve siyasi hayatı hakkında çalışmalar yapmaktadır. Halen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır.