Neşet Toku

1965

1965 yılında Tortum/Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini müteakip, 1985 yılında, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. 1989’da mezun oldu. Aynı üniversitede 1995’te Doktora öğrenimini tamamladı. Halen, Atatürk Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.