NİNELERİMİZİN KOMŞULARI

Zekeriya Başkal

%25 İNDİRİM 13,50 YERİNE 10,13

ÜRÜN DETAYLARI

"Bazen eski bir çeyiz sandığını açtığımızda, onun kapağına işlenen şehrin siluetinde cami ve kilisenin birlikte resmedildiğini gördüğümüzde, bizden öncekilerin sahip olduğu bir şeyleri kaybettiğimizi hissediyorduk; bazen de bugün bize “yabancı” olan dillerle, Ermenice ve Osmanlıca yazılmış bir çeşmenin kitabesini birileri bizim için okuduğunda.

Kaybettiğimiz hazine, siyaset ve hukuk terazisiyle ölçülemeyecek kadar değerliydi.

Bu çalışma, geçmişe hep ihmâl edilen bir pencereden bakmamıza ve hatırlamamıza katkı sağlıyor. Ermenilerle Türklerin ortak tarihinin sadece kötü sayfalardan ibaret olmadığını, acısıyla tatlısıyla bin
sayfalık bir romanın, felaketin damgasını taşıyan son yüz sayfasına indirgenemeyeceğini gösteriyor.

Bu yönüyle elinizdeki çalışma, barışa katkısının yanında, bütün bu yaşananlara rağmen bin sayfalık o kitabın bitmiş sayılmayacağı umudunu da pekiştiriyor".

  •   10,13
  • ISBN 13:978-975-6201-43-5
  • 13 cm X 19 cm
  • 339 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: NİNELERİMİZİN KOMŞULARI
KİTABIN YAZARI: Zekeriya Başkal
KİTABIN ALT BAŞLIĞI: Türk-Ermeni İlişkilerinin Barışçı Yönleri
  • KAPAK TASARIM: Muhsin Doğan
  • İÇ TASARIM: İbrahim N. Ayyıldız
  • REDAKSİYON: awegaerg
  • BASKI: 1. Baskı, Aralık 2009
  • YAYIN NO: Liberte Yayınları: 161