PARA KURULLARI

Steve Hanke - Kurt Schuler

Çeviren: Bekir Berat Özipek - Metin Toprak

%25 İNDİRİM 3 YERİNE 2,25

ÜRÜN DETAYLARI

Globalleşme dalgasının finans ayağı, özellikle ekonomisi yeterince gelişmemiş ve ekonomik kurumları istikrar kazanmamış ülkelerde önemli sorunlara sebep olabilmektedir. Bu sorunları önlemenin yollarından birisinin bir para kurulu kurmak olduğu fikri gittikçe yaygınlık kazanmaktadır. Kurt Schuler ve Steve H. Hanke bu konunun bütün dünya çapında tanınan uzmanlarındandır.

Okuyucuya sunduğumuz bu çalışmada yazarlar Para Kurulu'nu çeşitli yönleriyle ele almakta ve değerlendirmektedir. Finansal krizlerden bir türlü kurtulamayan ülkemizde Para kurulu tesis edilmesinin yararlı olup olmayacağı tartışmasına bu kitap çok önemli katkılarda bulunacaktır.

  •   2,25
  • ISBN 13:975-6877-33-2
  • 14 cm X 20 cm
  • 157 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: PARA KURULLARI
KİTABIN YAZARI: Steve Hanke - Kurt Schuler
KİTABIN ÜST BAŞLIĞI: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin
KİTABIN ALT BAŞLIĞI: El Kitabı
ORİJİNAL ADI: Currency Boards for Developing Countries: A Handbook
  • ÇEVİREN: Bekir Berat Özipek - Metin Toprak
  • KAPAK TASARIM: Ebru S. Baranseli
  • İÇ TASARIM: Serdar Aydoğan
  • BASKI: 1. Baskı, 2001
  • YAYIN NO: Liberte Yayınları: 47