SOSYAL BİLİMLER ANSİKLOPEDİSİ

Jessica Kuper - Adam Kuper

Çeviren: Ahmet Kemal Bayram

%25 İNDİRİM 150 YERİNE 112,50

ÜRÜN DETAYLARI

Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, ilk kez 1985’te basıldığında bilim çevresinden ve öğrencilerden büyük ilgi gördü. 1996’da gözden geçirilmiş haliyle tekrar basıldı ve bir klasik olarak tanımlanmaya başlandı. Üçüncü baskıda köklü değişiklikler yapıldı. Maddelerin yarıdan fazlası ya yeni ya da yeniden yazıldı. 

Alanında uzman ve uluslararası üne sahip kurul tarafından yazılan bu Ansiklopedi, sosyal bilimlerin temel sorunlarına küresel bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Ansiklopedi’de yer alan yaklaşık 500 madde, alandaki birçok eski ve yeni terimi, önemli çalışma alanlarını ve araştırma yöntemlerini içermektedir. Yazarlar, yeni-evrimcilik ve rasyonel seçim teorisinden post-yapısalcılığa kadar tüm teorik tartışmaları gözden geçirip sosyal bilimlerle yolu kesişen tüm büyük sorulara cevap arıyorlar.

 Davranışlar üzerinde genlerin etkisi nedir? 
 Bilinç ve bilişin mahiyeti nedir? 
 Zenginlik ve yoksulluğun sebepleri nelerdir? 
 Çatışma, savaş, devrim ve soykırımdan kaynaklanan şiddetin kökenleri nerede aranmalıdır? 

Çeviri editörlüğünü Ahmet Kemal Bayram'ın yaptığı bu Ansiklopedi, sosyal bilim alanında çağdaş akademik düşünceye ilgi duyan okuyucular için güvenilir bir başvuru kitabıdır.
  •   112,50
  • ISBN 13:978-975-2500-39-6
  • 24 cm X 16 cm
  • 1680 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: SOSYAL BİLİMLER ANSİKLOPEDİSİ
KİTABIN YAZARI: Jessica Kuper - Adam Kuper
ORİJİNAL ADI: The Social Science Encyclopedia
  • ÇEVİREN: Ahmet Kemal Bayram
  • YAYINA HAZIRLAYAN: Hasan Yücel Başdemir
  • KAPAK TASARIM: Uluslararası Piri Reis Ajansı
  • İÇ TASARIM: Liberte Yayınevi
  • BASKI: 1. Baskı, Şubat 2016