REKLAM YASAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

John Gray

Çeviren: Ataç Ünlü

2

ÜRÜN DETAYLARI

Reklam, en geniş tanımıyla üreticilerin tüketicilerle kendi ürünleri hakkında iletişim kurma yoludur. Tıpkı politikacıların seçmenle iletişim kurmak ve seçmeni kendilerine oy vermeye ikna etmek için siyasi parti yayınlarını ve diğer platformları kullanmaları veya vaizlerin minberlerini ve yazılı kaynaklarını, cemaatlarini kendi dinlerinin veya mezheplerinin inançlarına bağlamak için kullanmaları gibi, üreticiler de tüketiciyi kendi ürünlerini almaya teşvik etmek için reklamları kullanırlar. Siyasi, sanatsal, dini ve ticari iletişim şekilleri çağdaş liberal demokrasilerde -şartların zorunlu kıldığı- bazı belirli kısıtlamalar dışında 'ifade özgürlüğü'nü oluştururlar." Digby Anderson Social Affairs Unite Direktörü.
  •   2
  • ISBN 13:975-9616-74-2
  • 15 cm X 21 cm
  • 60 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: REKLAM YASAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
KİTABIN YAZARI: John Gray
ORİJİNAL ADI: Advertsing Bans: Administrative Decisions or Matters of Principle?
  • ÇEVİREN: Ataç Ünlü
  • KAPAK TASARIM: Prograf
  • İÇ TASARIM: Cennet Uslu
  • BASKI: 1. Baskı, Aralık 1997
  • YAYIN NO: Liberte Yayınları: 14