SİEYES

M. Emin Ruhi

2

ÜRÜN DETAYLARI

Sieyes, ayrıcalıkların, ayrıcalıklı sınıfların olmadığı, hukuk önünde eşitliğin sağlandığı, siyasal iktidarın, bireylerin sahip oldukları doğal haklarla sınırlı olduğu ve ulusun egemen kılındığı bir sosyal, siyasal yapının özlemi içindedir. Bu özlemin yakıcılığıyla 1789 Fransız Devrimi esnasında sosyal ve siyasî yapının tümden değişmesi için bütün varlığıyla mücadele eden Sieyes, Madam de Stael’e göre “devrimin ta kendisi”dir. Prelot’nun “liberal devletin gerçek kurucusu”, Tochard’ın “1789’u temsil eden kişi” dediği Sieyes’in düşünceleri, 26 Ağustos 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nde büyük ölçüde yer almıştır. Onun ana davası, ulusun kendisi olan üçüncü sınıfın, içinde bulunduğu baskı ve ezilmişlikten kurtarılıp her alanda özgür ve hakim kılınması; sınıfların ortadan kaldırılarak, ulusun gerçek temsilcilerine dayayan “Ulusal Meclis”in kurulmasıdır.
 
 
Prelot’nun şu sözleri onun Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesinde oynadığı etkili rolü çok iyi anlatmaktadır:
 
 


“Sieyes olmasaydı ne Devrim, ne Konsül yönetimi, ne İmparatorluk olurdu demiyoruz, ancak Sieyes olmasaydı her şey, şüphesiz, çok farklı olurdu…”
  •   2
  • ISBN 13:975-6877-54-5
  • 14 cm X 20 cm
  • 134 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: SİEYES
KİTABIN YAZARI: M. Emin Ruhi
KİTABIN ÜST BAŞLIĞI: Fransız Devriminde Bir Başrol Oyuncusu
  • KAPAK TASARIM: Oğuz Çetin
  • İÇ TASARIM: Asuman Köse
  • BASKI: 1. Baskı, Ağustos 2002
  • YAYIN NO: Liberte Yayınları: 65