SİYASET BİLİMİ

Atilla Yayla

%25 İNDİRİM 40 YERİNE 30

ÜRÜN DETAYLARI

Siyaset Bilimi esas itibariyle üniversitelerde okutulan Siyaset Bilimine Giriş derslerinde kullanılmak üzere hazırlandı. Kitabın amacı öğrencilerin siyasete merakını teşvik etmek ve siyaset bilimi hakkındaki temel bilgileri zevkli bir öğrenim süreci içinde öğrenmelerini sağlamak. Ancak bu, kitaptan öğrenci olmayanların yararlanamayacağı anlamına gelmiyor. Siyasetle ilgilenen herkes, bunu ister bir bilimsel çalışma, ister bir sanat, ister bir beşeri faaliyet olarak yapsın, bu kitaptan istifade edebilir.

Kitapta tüm temel konular ele alınmıştır. Bölüm sonlarına tartışma konuları ve değerlendirme soruları eklenmiştir. Bunlarla öğrencilerin sınıfta veya grup çalışmalarında bilgilerini test edebilmeleri, düşünme ve tartışma kabiliyetlerini geliştirebilmeleri amaçlanmıştır.

İyi bir kitap öğrenciyi ürkütmemeli. Öğrencinin ilgisini çekmeli, merakını tahrik etmeli. Öğrenci dostu olmalı. Öğrenciyi ana kavramlardan, konulardan haberdar etmeli, temel konularda bilgilendirmeli. Gerisini öğrencinin kendisine bırakmalı. Ekonomik olmalı yani fazlalık taşımamalı, fakat özete de dönmemeli. Hem öğrencinin zekâsını hafife almamalı hem de onun öğrenme sürecinde yol almakta olduğunu unutmamalı. Siyaset Bilimi bunlar dikkate alınarak yazılmıştır.

İçindekiler
1. Siyaset ve Siyaset Bilimi
2. Sosyal Bilimler ve Siyasete Temel Yaklaşımlar
3. İdeolojiler ve İdeoloji Yelpazeleri
4. Devletler ve Siyasi Sistemler
5. Demokrasi ve Demokratik Siyaset
6. Siyasî Partiler ve Parti Sistemleri
7. Seçmenler, Seçimler ve Seçim Sistemleri
8. Menfaat Grupları ve Sivil Toplum Kuruluşları
9. Anayasa, Anayasal Yönetim ve İnsan Hakları
10. Parlamentolar
11. Yürütme ve İdare
12. Hukuk ve Yargı Sistemleri
13.Siyasal Kültür ve Kamuoyu
14. Siyasal Değişim: Darbe, Devrim ve Evrim
15. Siyaset, Devlet ve Ekonomi
  •   30
  • ISBN 13:978-975-2500-44-0
  • 24 cm X 16 cm
  • 408 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: SİYASET BİLİMİ
KİTABIN YAZARI: Atilla Yayla
  • EDİTÖR: Hasan Yücel Başdemir
  • YAYINA HAZIRLAYAN: Harun Kaban
  • KAPAK TASARIM: Muhsin Doğan
  • İÇ TASARIM: Uluslararası Piri Reis Kültür Ajansı
  • BASKI: 6. Baskı, Ekim 2019