SİYASET BİLİMİ: KAVRAMLAR, KURUMLAR, İDEOLOJİLER

Kudret Bülbül

%25 İNDİRİM 50 YERİNE 37,50

ÜRÜN DETAYLARI

Prof. Dr. Kudret Bülbül’ün çalışması, kapsamı, yöntemi, dili ve beslendiği kaynaklar açısından siyaset bilimi literatürüne yeni bir soluk getirecek niteliktedir.

Yazar çalışmasında, siyaset biliminin kökenlerini sadece Batı’da aramayarak okuyucuya daha geniş bir evrenden beslenme fırsatı sunmaktadır.

Yazarın izlediği, somut ve pratik olanı önceleme, soyut ve teorik olanı daha sonraya bırakma yöntemi, konuları daha rahat anlaşılabilir hale getirmektedir.

Bülbül çalışmasında, siyasetin mekanizması, siyasal kurumlar, kavramlar ve ideolojiler gibi siyaset biliminin temel konuları yanı sıra, yeni, farklı ve güncel tartışmaları da konu edinmiştir.

Eserde, siyasal idealler ve varsayımlar bağlamında Batı siyaset bilimi kitaplarında pek yer almayan adalet kavramına, sosyal bilimlerin bütün alanlarını kapsayan geleneksellik, modernite, postmodernite tartışmasına yer verilmiştir. Yine çalışmadaki;

- Küreselleşme-ulus devlet,
- Kimlik, kültür, siyaset,
- Tarihin Sonu, Medeniyetler Çatışması,
- İslam ve siyaset,
- Güvenlik, özgürlük, siyaset,
- Küresel güvenlik

gibi güncel konular, eseri günümüz dünyasını anlamak açısından da anlamlı kılmaktadır.

Eser, mevcut içeriğiyle, klasik siyaset bilimi kitaplarının sınırlarını aşarak farklı gerekçelerle başvurulabilecek, düşünce kitabı tadında, çok yönlü bir kaynak kitaba dönüşmüş durumdadır.
  •   37,50
  • ISBN 13:978-975-2500-66-2
  • 19 cm X 13 cm
  • 600 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: SİYASET BİLİMİ: KAVRAMLAR, KURUMLAR, İDEOLOJİLER
KİTABIN YAZARI: Kudret Bülbül
  • YAYINA HAZIRLAYAN: Emre Turku
  • KAPAK TASARIM: Mesut Koçak
  • İÇ TASARIM: Ayyüce Dalkılıç
  • BASKI: 2. Baskı, Mart 2020