DİN ÖZGÜRLÜĞÜ VE LAİSİTE

T. Jeremy Gunn

Çeviren: Ömer Faruk Altıntaş - Hüseyin Bal

%50 İNDİRİM 22 YERİNE 11

ÜRÜN DETAYLARI

Bütün ulus-devletler kavramlardan mitler yaratarak şanlı tarihler yazmaya meraklıdır. Tabu hâline gelmiş bu mitleri sorgulamak çoğu zaman cesaret ve bilgelik isteyen zor bir iştir. T. Jeremy Gunn, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki din özgürlüğü uygulaması ile Fransa’daki laiklik anlayışı üzerine yaptığı bu çarpıcı çalışmasıyla, bizi, sâdece bu ülkelerdeki mitleri sorgulamaya değil aynı zamanda kendi tabularımızla da yüzleşmeye zorluyor. Kuruluş efsanelerinde birleştirici, barışçı yönlerine atıf yapılan bu kavramların aslında nasıl doğdukları ve bugün toplumsal hayatta nasıl bir çatışma unsuruna dönüştürüldüklerini ele alan kitap, din özgürlüğü ve laiklik kavramlarının neye hizmet etmesi gerektiği yönünde çok güçlü bir tez ortaya koyuyor.
  •   11
  • ISBN 13:978-975-6201-85-5
  • 13 cm X 19 cm
  • 150 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: DİN ÖZGÜRLÜĞÜ VE LAİSİTE
KİTABIN YAZARI: T. Jeremy Gunn
KİTABIN ALT BAŞLIĞI: ABD ile Fransa Arasında Bir Karşılaştırma
ORİJİNAL ADI: Religious Freedom and Laicité: A Comparison of the United States and France
  • ÇEVİREN: Ömer Faruk Altıntaş - Hüseyin Bal
  • KAPAK TASARIM: Muhsin Doğan
  • İÇ TASARIM: Liberte Yayınevi
  • BASKI: 2. Baskı, Mayıs 2014
  • YAYIN NO: Liberte Yayınları: 125