HAYEK

Eamonn Butler

Çeviren: Yusuf Ziya Çelikkaya

2

ÜRÜN DETAYLARI

"Siyaset bir kez gelir pastasından pay almak için bir mücadele haline geldi mi, doğru dürüst hükümet (etmek) mümkün değildir"

The Political Order of Free People 
Friedrich von Hayek

 Friedrich von Hayek, 20. yüzyılın en önemli filozoflarındandır. Liberalizme yaptığı teorik katkıların liberalizmin yeniden canlanmasındaki payı çok büyüktür. Kolektivizmin, sosyal adalet teorisinin, devletçi-totaliter görüşlerin sosyo-ekonomik sistemleri kuşattığı bir dönemde Hayek'i okumak özgürlük felsefesine gönül verenler için iç ferahlatıcı bir esintidir. Ne var ki, Hayek'in 25'i bulan teorik kitaplarının muhtevasını hazmetmek ve verdiği mesajı anlamak önemli bir zahmeti ve ciddi bir birikimi gerektirmektedir. Hayek'in yazılarının sosyal bilimlerle ilgili geniş kitleler tarafından daha rahat bir şekilde anlaşılabilesi için Hayek'in yazılarının sade ve özlü bir şekilde anlatılmasını kendisine "entelektüel bir vazife" olarak üstlenen Eamonn Butler, çok zor bir işin altında başarıyla kalkmayı bilmiştir. Yusuf Ziya Çelikkaya'nın güzel Türkçesi ile entelektüel hayatımıza kazandırılan Hayek: Çağımız İktisat ve Siyaset Felsefesine Katkısı, filozofun hayatına, fikirlerine ve eserlerine anlaşılır bir giriş yapmaktadır.

  •   2
  • ISBN 13:975-6877-43-X
  • 14 cm X 20 cm
  • 224 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: HAYEK
KİTABIN YAZARI: Eamonn Butler
KİTABIN ALT BAŞLIĞI: Çağımızın İktisat ve Siyaset Felsefesine Katkısı
ORİJİNAL ADI: Hayek: His Contribution to the Political and Economic Thought of Our Time (1985)
  • ÇEVİREN: Yusuf Ziya Çelikkaya
  • KAPAK TASARIM: Nilüfer Korkmaz
  • BASKI: 2. Baskı, 2011
  • BASKI TARİHİ: 2001-01-01
  • YAYIN NO: Liberte Yayınları: 55