HAYEK'İN LİBERALİZM ANLAYIŞI

Atilla Yayla

%25 İNDİRİM 12 YERİNE 9

ÜRÜN DETAYLARI

F.A. von Hayek 20. Yüzyılın büyük liberal düşünürlerindendir. Hume-Simith-Menger geleneğinin son halkasını teşkil eder. Onu diğer bazı liberal yazarlardan farklılaştıran tarafı bireycilikten sosyal düzenin inşasına geçişi şimdiye kadar aşılanmamış bir kuvvette izah etmesidir. Bazen liberallerin sosyal düzeni açıklamakta zorluk çektiği ileri sürülür. Bu, Hayek için söz konusu değildir. Birey, özgürlük, sınırlı devlet, bir dayanışma kurumu olarak piyasa ekonomisi gibi konularla ilgilenenlerin Hayek'in fikirlerinden habersiz olarak yazıp konuşması büyük bir eksikliktir. Bu kitap okuyucu için bu eksikliği aşmada ilk adım olabilir.
  •   9
  • ISBN 13:978-605-4646-16-6
  • 14 cm X 21 cm
  • 144 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: HAYEK'İN LİBERALİZM ANLAYIŞI
KİTABIN YAZARI: Atilla Yayla
  • EDİTÖR: Ekrem Saltık
  • YAYINA HAZIRLAYAN: Sadettin Bayrak
  • KAPAK TASARIM: Salih Koca
  • İÇ TASARIM: İbrahim Akdağ
  • BASKI TARİHİ: Kasım 2012