SİYASÎ DÜŞÜNCE SÖZLÜĞÜ

Atilla Yayla

%25 İNDİRİM 20 YERİNE 15

ÜRÜN DETAYLARI

Siyasî Düşünce Sözlüğü hem öğrencilerin hem de siyasî, sosyal, iktisadî ve hukukî meselelerle ilgilenen okuyucuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Sadece kelimelerin lugat anlamlarını vermekle kalmamakta, bunun ötesine geçerek, tematik bir sözlüğün bütün fonksiyonlarını üstlenmeye çalışmaktadır. Kapsadığı maddelerde, meraklı okuyuculara rehberlik yapmakta, okumalarını hangi istikamette yoğunlaştırmaları gerektiği hususunda yol göstermektedir. Bunun ne kadar gerekli olduğu her türlü izahtan varestedir. İçinde yaşadığımız enformasyon çağında, herkes muazzam bir bilgi ve haber bombardımanına tâbi tutulmaktadır. Bu, insanların, önemliyi önemsizden, özü teferruattan ayırmasını zorlaştırmaktadır. Her insanın zamanı kıt ve boşa harcanan zamanın telafisi imkânsız olduğundan, lüzumsuz veya yanlış okuma ve yoğunlaşmaların maliyeti çok yüksek olmaktadır. Siyasî Düşünce Sözlüğü, zaman ve gayret israfını önlemek bakımından da okuyucuya çok yardımcı olabilecek bir eserdir.
  •   15
  • ISBN 13:978-975-2500-01-3
  • 19 cm X 13 cm
  • 236 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: SİYASÎ DÜŞÜNCE SÖZLÜĞÜ
KİTABIN YAZARI: Atilla Yayla
  • KAPAK TASARIM: Mesut Koçak
  • İÇ TASARIM: Liberte Yayınevi
  • BASKI: 7. Baskı Mayıs 2019
  • YAYIN NO: 15