Süleyman Demirci

0

Süleyman Demirci, doktorasını Durham Üniversitesi (İngiltere) Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsünde tamamladı. Yeni ve Yakın Çağ Osmanlı tarihi, Osmanlıda azınlıklar hukuku konularında çalışmalar yapıyor. Halen Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.