BÜYÜK FİKİRLERİN KÜÇÜK KİTAPLARI: DİN

Jeremy Stangroom

Çeviren: Cengiz Batuk - Süleyman Turan

%25 İNDİRİM 15 YERİNE 11,25

ÜRÜN DETAYLARI

Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: Din tarihe en çok etki etmiş kimi ilâhiyat filozoflarının ve dinî liderlerin fikirlerini inceliyor, inanç, tanrısallık, dünyadaki yerimiz ve ölümden sonraya dâir bakış açılarıyla miras bıraktıkları kavramları ve bilgileri değerlendiriyor.

Hıristiyan inancının ilk fikirlerini İsa’nın ve Aziz Augustine’in eserleri ve öğretileri aracılığıyla anlamak; Budizmin, Konfüçyanizmin ve İslâmın temellerini Buda, Konfüçyüs ve Muhammed’in yaşamlarını gözden geçirerek değerlendirmek; Luther ve Calvin’in teşvik ettiği Kilise Reformu’ndaki büyük sıçrayışı ve karşı reformu incelemek; sık sık yanlış anlaşılan yaratıcılık, kutsal kitap, tek-tanrıcılık gibi kavramlar üzerine kafa yormak... 

Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: Din, bütün bu ideâlar ve dinî liderler arasında kat edeceğiniz dolambaçlı yolda sizin rehberiniz olacak. 
  •   11,25
  • ISBN 13:978-975-2510-21-0
  • 13 cm X 19 cm
  • 128 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: BÜYÜK FİKİRLERİN KÜÇÜK KİTAPLARI: DİN
KİTABIN YAZARI: Jeremy Stangroom
KİTABIN ALT BAŞLIĞI: Din
ORİJİNAL ADI: Little Book of Big Ideas: Religion
  • ÇEVİREN: Cengiz Batuk - Süleyman Turan
  • KAPAK TASARIM: Muhsin Doğan
  • İÇ TASARIM: Liberte Yayınevi
  • BASKI: 1. Baskı, Mayıs 2013
  • YAYIN NO: Liman Kitapları: 20