TÜRKİYE'DE LİBERAL-MUHAFAZAKÂR SİYASET VE TURGUT ÖZAL

M. Zeki Duman

%25 İNDİRİM 40 YERİNE 30

ÜRÜN DETAYLARI

Başbakanlık Müsteşarı olduğu dönemde alınan ve hazırlanmasında büyük pay sahibi olduğu 24 Ocak (1980) kararlarıyla başlayan ve başta kendi kurdukları olmak üzere sonraki hükümetlerce de devam ettirilen ekonomide liberalizasyon ve dışa açılma politikası, sosyo-kültürel yapıda meydana getirdiği değişikliklerle orta ve uzun vadede büyük bir dönüşümün önünü açmıştır. Özal’ın ’çağı yakalamak’ ve ’transformasyon’ sözcükleriyle ifade ettiği bu dönüşüm, sadece devleti ve devlet kurumlarını değil, sıradan insanı ve toplumu da kuşatan ‘sivil’ karakteriyle modernleşme tarihimizin diğer örneklerinden ayrılmaktadır.

Vefatının yirmi beşinci yılında yeni baskısı yapılan bu kitapta, ekonomide liberal, siyasette muhafazakâr bir kişilik olarak tanımlanabilecek Özal’ın Türkiye’nin modernleşme tarihindeki nevi şahsına münhasır yeri, siyaset anlayışı ve temel politikaları, dönemin iç ve dış dinamikleri ışığında okuyucuya sunulmaktadır.
  •   30
  • ISBN 13:978-605-9823-23-4
  • 13 cm X 19 cm
  • 432 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: TÜRKİYE'DE LİBERAL-MUHAFAZAKÂR SİYASET VE TURGUT ÖZAL
KİTABIN YAZARI: M. Zeki Duman
KİTABIN ÜST BAŞLIĞI:
  • TASHİH: Burak Ertaştan
  • KAPAK TASARIM: Mesut Koçak
  • İÇ TASARIM: Emre Turku
  • BASKI: 2. Baskı, Kasım 2017