ULUS-DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ VE MEŞRULUK SORUNU

Vahap Coşkun

%25 İNDİRİM 25 YERİNE 18,75

ÜRÜN DETAYLARI

Bugün dünya üzerinde yaşayan hemen herkes sanki doğal bir kaçınılmazlıkmış gibi ulus-devletlerde yaşama gözlerini açmaktadır. Devletin vatandaşlarının ekonomik seviyesini yükseltmesi ve bilhassa toplumdaki elverişsiz konumda bulunanların durumlarını iyileştirmeye yönelik politik ve iktisadi programlar geliştirme talepleri sıradan beklentiler haline gelmiştir.

Ulus-devletin bu sıradan beklentilere dayalı meşruluk temelleri özellikle küreselleşme süreci ile birlikte tahribata uğramaya başlamıştır. Ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi sınırlar silikleşmeye, devletler birbirlerine daha bağımlı hale gelemeye, küresel bir özgürlükçü temayül yükselmeye ve kültürel, sosyal ve siyasal alanlarda geleneksel benzeşme ve farklılaşmaların dışında oluşumlar belirmeye başlamıştır. Tüm bu değişim ve dönüşümler, ulus-devlete derinden tesir etti ve böylece ulus-devlet kurgusu elindeki imkânın ve kudretin bir kısmını, başka siyasi ve ekonomik aktörle paylaşmak durumunda kaldı.

Bugün ulus-devletin geleceği üzerine önemli bir tartışma başlamış durumda. Vahap Coşkun bu çalışmasında tartışmaya ilişkin geniş bir teorik ve tarihsel temel sunarak okuyucuya sağlam bir perspektif sunuyor.

  •   18,75
  • ISBN 13:978-975-6877-68-5
  • 15 cm X 22 cm
  • 511 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: ULUS-DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ VE MEŞRULUK SORUNU
KİTABIN YAZARI: Vahap Coşkun
  • İÇ TASARIM: Liberte Yayınevi
  • BASKI: 1. Baskı, Ocak 2009
  • YAYIN NO: Liberte Yayınları: 150