Yusuf Bayraktutan

0

Erzurum’da doğdu. Lisans ve lisans-üstü eğitimlerini, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Gazi Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri ile ABD’ndeki Wichita State University ve Oklahoma State University’de tamamladı. Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi ve Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2000 yılından beri görev yaptığı Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör oldu. Halen aynı bölümde, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi, bu anabilim dalının başkanı; Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Kandıra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü, Donanma Komutanlığıyla Eğitim İşbirliği Koordinatörü, Kocaeli Ticaret Odası Ekonomi Danışmanı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası derginin yayın/danışma/hakem kurulu üyesidir. 2006-2012 yıllarında Kandıra Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yapmıştır. Kitap, kitap bölümü, makale, bildiri, vb biçimde yüzden fazla ulusal ve uluslararası yayını vardır.