Atilla Yayla

Atilla Yayla, Kırşehir’de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden lisans (1980), yüksek lisans (1982) ve doktora derecelerini (1986) alıp Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Plato Meslek Yüksekokulu’nda öğretim üyeliği yapmıştır (1986-2012). Profesör Yayla halen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.
TDV, TSID, Mont Pelerin Cemiyeti gibi kurumlarda üyelikleri bulunan Yayla aynı zamanda Liberal Düşünce Topluluğu’nun kurucularından olup bu topluluğun yönetim kurulu başkanlığını 2009 yılına kadar yü­rütmüştür. York Town Internet University ve Center of New Europe üye­si olan Yayla Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde birkaç defa farklı üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.
Atilla Yayla’nın çeşitli gazete ve dergilerde düzenli olarak yazıları yayın­lanmaktadır.
Eserleri:
Terörizm Üzerine (1990)
Liberal Bakışlar (Liberte Yayınları, 1993)
Sosyal ve Siyasal Teori (Derleyen) (Siyasal Yayınları,1994)
Refah Partisi Üzerine (Melih Yürüşen ile birlikte) (1996)
Siyasî Partiler Araştırması (Melih Yürüşen ile birlikte) (1996)
Siyaset Teorisine Giriş (1998) (3. Baskı: Kesit Yayınları, 2012)
Islam, Civil Society and Market Economy (Derleyen) (Liberte Yayınları, 1999)
Devletçi Zihniyet ve Piyasa Ekonomisi (Liberte Yayınları, 2000)
Özgürlük Yolu: Hayek’in Sosyal ve İktisadî Felsefesi (Liberte Yayınları, 2000)
Demokrasiyi Koruma Kılavuzu (Liberte Yayınları, 2001)
Piyasa Medeniyeti (Derleyen) (Liberte Yayınları, 2004),
Siyasî Düşünce Sözlüğü (2005) (5. Baskı: Adres Yayınları, 2011)
İki Cumhuriyetin Kavgası (Liberte Yayınları, 2007)
İktisat ve Hayat (Liberte Yayınları, 2007)
Kemalizm (Liberte Yayınları, 2008)
Liberallik-Demokratlık Tartışması (Etyen Mahçupyan’la beraber) (Liber­te Yayınları, 2008)
Hayek’in Liberalizm Anlayışı (Kesit Yayınları, 2012)
Özgürlüğün Peşinde (Liberte Yayınları, 2013)

Atilla Yayla - Yazarın kitapları

Kapat