Makaleler

1975 Bir Kitap Okudum, Hayatım Değişti Bu söz benim kulağıma hep mübalağa sanatının bir örneği gibi gelmiştir: "Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti." Fakat bir ara şöyle durup düşündüğümde, aslında bunun en azından...
Kendiliğinden Doğan Düzen   Kendiliğinden Doğan Düzen Nedir?   Düzen düşüncesi çağlar boyunca politik düşünürlerin ve filozofların ana...
Bölüm 1  Manor Çiftliği’nin sahibi Mr. Jones, gece olduğu için kümesleri kilitlemişti, fakat pencereleri kapatmayı hatırlamayacak kadar sarhoştu. Elindeki fenerin ışığı sağa-sola dans ederken,...
Evrensel Bir Günah Keçisi Olarak “Yeni Gelenler” Nefretin kökeni Yabancılara duyulan nefretin daima, insanın kendisine karşı duyduğu nefretle bir ilişkisi vardır. İnsanların, başka insanlara neden acı çektirip, onları neden aşağıladıklarını...
Gerçeklerle Standartların İkiliği ve Liberalizm Fikri   Gerçeklerle standartların ikiliği fikrinin liberal geleneğin temel fikirlerinden biri olduğuna inanıyorum. Çünkü bu geleneğin ana tutumlarından biri, dünyada mevcut adâletsizliklerin...
Değişim Sancıları   TKP tarafından Mart 1983’ten itibaren Batı Avrupa’daki göçmen işçi, öğrenci ve mülteci kesimine yönelik on beş günlük Türkiye Postası gazetesi yayınlanmaya başlamıştı. Bir...
Yasadışı Sistemin Büyümesi   Üçüncü dünyanın belli başlı şehirlerinin nüfusları son kırk yıl zarfında en az dört misli artmıştır. 2015 yılından itibaren, kalkınmakta olan ülkelerin elliden fazla şehrinin nüfusu...
Siyasal Şiddet Matrisi Siyasal Şiddet Matrisi Uzmanlar pek çok terör ortamını belirlemiş ve analiz etmişlerdir. İlerideki bölümlerde öğreneceğimiz gibi, bu ortamlar devlet, muhalif, dini motifli, ideolojik,...
Barış İnşası   R esmi olarak ilk defa BM Genel Sekreteri Boutros-Ghalı’in çığır açıcı Barış için Gündem (1992) raporunda tanımlanan barış inşası, uluslararası toplumun...
Rekabetin Gerektirdiği Temel Özgürlükler ve Haklar 12.1. Rekabetin Gerektirdiği Temel Özgürlükler ve Haklar Adil rekabet açısından iktisadi alanda, mülkiyet özgürlüğü (fikri ve sınai mülkiyet dâhil), girişim özgürlüğü,...
Rekabetçi Piyasalar   Rekabetçi Piyasalar: Rekabet Kaynakların Etkin Kullanımına Destek Olur ve Yenilikçi Gelişmeler İçin Sürekli Bir Motivasyon Sağlar Rekabet sınaî etkinliği sürekli...
Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel Başvurularda Sık Karşılaşılan Hak İhlali Alanları Temel insan haklarının hukuki olarak anayasal güvenceye alınma­sı kadar güvenceye alınan hakların uygulamada da korunması, fiili olarak hakların kullanımının hukuka aykırı olarak sınırlanmaması...
Özal’ın Milliyetçilik Politikası Türkiye’de hem sol, hem de sağ siyasetin temel ideolojilerden biri olan milliyetçilik, Cumhuriyet dönemiyle birlikte hem yeni Türk devletinin inşasında, hem de Türk millî kimliğinin...
Gizemli Bir Nosyon: Hak & Hak Kavramı “Hak” nosyonu hâlen “çok gizemli bir şey” olarak düşünülmekte ve bu kavramı­nın nereden geldiği, nasıl kazanıldığı, sınır­larının ne olduğu konusunda, özellikle hukukçular arasında, bir...
Hz. Peygamberin Ticaretle Uğraşması Mekke, Hz. Peygamber döneminde de dinî bir merkez olarak bilinirdi. Çünkü bu şehirde Ka’be bulunuyordu. Mekke’nin dinî bir merkez oluşu, burada ticaretin gelişmesini berabe­rinde getirmiştir. Bu...
İslam’ın Erken Döneminde Piyasa Ekonomisi - Rekâbet Politikası Tüccarlar, fiyatları belirlemekte serbest olduklarında rekabet etme tarzları değişir. (Her bir satışta kârı artırmak için fiyatları yüksel­tebilirler) veya alternatif olarak (pazar payını...
Sâhibi Yok Sorun Yok Büyük Kalp durmadan hemen önceki anda zamanı dondurmak mümkün olsaydı ve ülkenin sağına soluna bakmış olsaydınız ve tam o anda o son sâniyede herkese bir göz atsay­dınız . Her şey...
Köy Enstitüleri ve Feminizm Yalman köy enstitülerinde yetişenlerin köylüleri ve dolayısıyla ülkeyi “ileriye” taşıyacağına inanmaktadır. Ancak köy enstitülerinin kolektivist idealizminin pek çok açıdan bireyci eğitim...
Yaşasın Küba mı? Sene 1989. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde son sınıfta okuyorum. Dünya, demir perde ülkelerindeki gelişmelere kitlenmiş durumda. Polonya’dan gelen haberler son bir yıl boyunca...
Orada Bir Sosyalizm Var Uzakta, O Sosyalizm Bizim Sosyalizmimizdir! Bir türlü anlayamadığım ve son zamanlarda iyice kafamı kurcalayan bir konu var: Sosyalizm, uygulandığı tüm ülkelerde büyük fiyaskolar yaşadığı halde neden bu kadar insan hâlâ bu ideolojinin...
Kapat