Makaleler

Sefaletten Zenginliğe Giden Yol

Fakirlik ve zenginlik birbirine zıt iki durum. İnsanlar, tabiatları icabı,  hemen hemen her yerde ve her zaman fakirlikten kaçma, zenginliğe...

Orwell’in Hayvan Çiftliği Üzerine

George Orwell’in —kendisine dünya çapında büyük ün kazandıran— Hayvan Çiftliği ve 1984 adlı eserlerini hayatımın çok geç bir...

Kapitalizm Hıristiyan Ruhlu mudur?

Din ile iktisadî faaliyet arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı, bir ilişki var ise bunun nasıl bir ilişki olduğu her zaman düşünürlerin ve...

İslam’ın Erken Döneminde Kapitalizmin Doğuşu

Benedikt Koehler, İngiltere vatandaşı emekli bir bankacıdır. 2011 yılından beri İslam ekonomi tarihi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yazar, bu...

Çevrenin Korunmasında Mülkiyet Haklarının Rolü: Eko-nomi

Günümüzde, birey yaşamının çözüm bekleyen problemleri arasında çevresel tahribat ve kirlenme önemli bir konuma sahiptir. Kısa dönemde...

Evden Uzakta

Evden uzakta olmak çocukken veya evdeyken çok cazip gelirdi. Hele ki erkek çocuğuysanız. Evden çıkmak, tek başına bir şeyler yapabilmek, hesap...

Mete Tunçay ve Eleştirel Tarih Yazıları

Mete Tunçay, sol fikri çizgiden yetişmiş önemli bir yazar, döneminin bazı başka sol aydınları gibi iyi bir tarihçi ve siyaset bilimci. Nitekim...

Türkiye'nin Derin Özelleştirmesi

Kentsel dönüşümün Türkiye ekonomisinde çok kritik bir ‘yapısal dönüşüm’ anlamına geldiğini ilk ifade edenlerden birisiyim (I)....

İçindeki Şakirti Öldürmek

15 Temmuz ihanetinin ana faillerinin cemaat kisvesi altında örgütlenmesi, dine ve her türlü dinî değer, teşekkül ve tatbikata baştan beri...

Hukuk ve Ekonomi

“Hukuk ve Ekonomi”, Türkiye’deki hukuk eğitimi dikkate alındığında, hukukçuların genelde gözden kaçırdığı bir perspektifi ortaya koyan, bu...

Türk Siyasetini Anlamak ve Yaklaşımlar

Tanel Demirel’in Liberte Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı “Türk Siyasetini Anlamak” oldukça önemli bir eser. Zira...

Muhafazakârlık Nedir?

Türkiye için tüm ideolojilerin bir ortak özelliği olduğunu söyleyebiliriz. O da gerçekte ne olduğunun ya bilinmemesi ya da yanlış ve eksik...

Avrupa: Miras, Meydan Okuma, Vaat

Modern Avrupa, çeşitli milli kültürlerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluk olarak resmedilebilir. Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde görev...

Kapat