Liberal Düşünce DERGİSİ, Sayı 84, Güz 2016 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Devletin Yeniden Yapılanması

Editör:
Bekir Berat Özipek
Kapak Tasarımı:
Ceren Özçevik
İç Tasarım:
Ahmet Bilal Arpa
Stok Kodu:
1300-8781 (ISSN) A
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
144
Kategori:
100,00 TL
Taksitli fiyat: 12 x 10,74 TL
Havale/EFT ile: 98,00 TL
1300-8781 (ISSN) A
362363
Liberal Düşünce DERGİSİ, Sayı 84, Güz 2016
Liberal Düşünce DERGİSİ, Sayı 84, Güz 2016 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Devletin Yeniden Yapılanması
100.00

MAKALELER

Demokratik Sivil-Asker İlişkileri Kapsamında TSK'nın Dönüşümü
Yusuf Alabarda
 
15 Temmuz Darbe Girişimini Bürokratik Cemaatçilik Üzerinden Anlamak
Salih Zeki Haklı
 
Darbeler ve Batı Medyası: 28 Şubat Darbesi Üzerinden Bir Analiz
Şeyma Akın
 
15 Temmuz ve Türkiye'nin Siyasal Kültürü: Siyasî Partiler Özelinde Bir Değerlendirme
Atilla Yayla
 
Türkiye'deki Suriyeli Kadınlar: Mevcut Durumları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
H. Deniz Genç & Duygu Öztürk
 
Paranın Doğası ve Türleri Üzerine Bir İnceleme
Hakan Şahin

ÇEVİRİ

Politik Kapitalizm
Randall G. Holcombe
 
Frank A. Fetter: Unutulmuş Bir Dev
Jeffrey M. Herbener
 Editörden
 
Gündem reformları somutlaştırmak olmalı

Son sayımızı “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Demokrasinin Anlamı” başlığıyla sizlerle buluşturmuştuk. Muhteşem bir özgürlük ve onur mücadelesi olan bu tarihi hadise üzerine düşünmeye ve tartışmaya devam edeceğiz. Ama bununla eşzamanlı olarak, bir daha 27 Mayıs, 12 Eylül ve 15 Temmuz türü bir kötü­lükle karşılaşmamak için ne yapmalı, nereden başlamalı sorusuna da cevap aramalıyız. Çünkü militarizme karşı verilen başarılı mücadeleye rağmen hâlâ ordunun geniş kapsamlı demokratik reformu gerçekleşmiş değil ve benzer gi­rişimlerin tekrar yaşanmaması için devletin sivil ve askerî kurumlarının nasıl bir dönüşüme tabi tutulması gerektiğini daha fazla konuşmamız gerek.
Bu çerçevede ilk yazımız, “Demokratik Sivil-Asker İlişkileri Kapsa­mında TSK'nın Dönüşümü” başlığıyla savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda'ya ait. Siviller ve askerler arasındaki tarihsel ilişkiden hareketle geçmişten günümüze güvenlik reformları hakkında bilgi veren Alabarda, 15 Temmuz sonrası askerî bürokraside gerçekleştirilen reformları inceliyor ve demokratik sistemin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için askeriyenin sivil ikti­darın gözetim ve denetimine bağlı bulunmasının önemine işaret ediyor.
Salih Zeki Haklı ise “15 Temmuz Darbe Girişimini Bürokratik Vesayet Üze­rinden Anlamak” başlıklı yazısında 15 Temmuz sonrasında sivil bürokrasinin demokratik denetim ve gözetimini konu alıyor. Haklı, Tanzimat döneminden itibaren bürokrasinin cemaatçi bir iyi anlayışına benzer anlayış ekseninde ör­gütlendiğini ve bu haliyle kendisini sivil iktidar ve toplumun üzerinde gören bir zihniyet dünyasını ve kurumsallaşmayı yansıttığını ifade ediyor.
Şeyma Akın'ın “Darbeler ve Batı Medyası: 28 Şubat Darbesi Üzerinden Bir Analiz” başlıklı yazısında da, 28 Şubat post-modern darbesinden sonra Batı medyasının 28 Şubat darbesini ve demokratik yollarla seçilen siyasî iktidara yönelik ithamları meşrulaştıran yayınları, bir hayli zengin örneklerle ortaya koyuluyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Batı medyasının Türkiye'deki demokratik siyasete vermekten imtina ettiği desteğin 15 Temmuz Darbe Girişimiyle ilgili bu sayıdaki son yazı Atilla Yayla tara­fından kaleme alındı. Yayla, 15 Temmuz gecesi siyasî partilerin ve seçmenle­rinin gösterdikleri tepkiyi “15 Temmuz ve Türkiye'nin Siyasal Kültürü: Siyasî Partiler Özelinde Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde inceliyor. Siyasal sistemin işleyişinde etkili olan unsurların siyasal kültürün nüvesini teşkil et­tiğini ifade eden Yayla, bu yazısında 15 Temmuz gecesi yaşanan hadiselerin siyasal kültürümüzü nasıl etkileyeceğini değerlendiriyor.
Liberal Düşünce Dergisi her sayısında sığınmacılarla ilgili yazılara yer vermeye ve bu konuyla ilgili meselelerin tartışıldığı bir zemin olma çabasına devam ediyor. Bu sayımızda ise H. Deniz Genç ve Duygu Öztürk'ün Suriyeli sığınmacı kadınların yaşadıkları sorunlara dikkat çeken “Türkiye'deki Suriye­li Kadınlar: Mevcut Durumları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı yazısını yayınlıyoruz. Suriyeli sığınmacıların üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluş­tuğu göz önüne alındığında, Suriyeli sığınmacıların yaşadıklarının sorunla­rın aslında büyük ölçüde kadınların yaşadıkları sorunlar olduğu anlaşılabilir. Sığınmacıların özgürlük, adalet ve huzur içinde yaşayabilmeleri için Liberal Düşünce'nin bundan sonraki sayılarında da sığınmacılarla ilgili çalışmaları, makale ve raporları yayınlamaya devam edeceğiz.
Bu sayının son üç yazısını ise iktisadî konulara ayırdık. Bunlardan ilki Ha­kan Şahin'in “Paranın Doğası ve Türleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı maka­lesi. Paranın ekonomik ve sosyal ilişkilerdeki önemine ve onun hayatımızda nasıl farklı şekillerde yer edindiğine işaret eden Şahin, paranın özellikleri ve felsefesi hakkında oldukça farklı ve öğretici bir yazı kaleme almış.
Ünsal Çetin ise bu sayı için Jeffrey M. Herbener'in “Frank A. Fetter: Unu­tulmuş Bir Dev” başlıklı yazısını tercüme etti. Herbener'in makalesi, Avus­turya Okulu'nun önemli temsilcilerinden Frank Albert Fetter'in değer, ücret ve parayla ilgili görüşlerinin altını çiziyor. Sağlıklı ekonomik gelişme ve sos­yal ilişkilerin tesisi için refah devleti anlayışı yerine serbest piyasa ekonomi­sinin taşıdığı önemi vurguluyor.
Bu sayımızın son yazısı ise Randall G. Holcombe'ye ait. Atilla Yayla'nın tercüme ettiği ve siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkinin mahiyetini izah etmeye çalışan “Politik Kapitalizm” başlıklı yazıda, ekonomik gelişmeler ve siyasî karar alıcıların performansı ele alınıyor.
İyi okumalar.

Bekir Berat Özipek & Salih Zeki Haklı
Editörler

MAKALELER

Demokratik Sivil-Asker İlişkileri Kapsamında TSK'nın Dönüşümü
Yusuf Alabarda
 
15 Temmuz Darbe Girişimini Bürokratik Cemaatçilik Üzerinden Anlamak
Salih Zeki Haklı
 
Darbeler ve Batı Medyası: 28 Şubat Darbesi Üzerinden Bir Analiz
Şeyma Akın
 
15 Temmuz ve Türkiye'nin Siyasal Kültürü: Siyasî Partiler Özelinde Bir Değerlendirme
Atilla Yayla
 
Türkiye'deki Suriyeli Kadınlar: Mevcut Durumları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
H. Deniz Genç & Duygu Öztürk
 
Paranın Doğası ve Türleri Üzerine Bir İnceleme
Hakan Şahin

ÇEVİRİ

Politik Kapitalizm
Randall G. Holcombe
 
Frank A. Fetter: Unutulmuş Bir Dev
Jeffrey M. Herbener
 Editörden
 
Gündem reformları somutlaştırmak olmalı

Son sayımızı “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Demokrasinin Anlamı” başlığıyla sizlerle buluşturmuştuk. Muhteşem bir özgürlük ve onur mücadelesi olan bu tarihi hadise üzerine düşünmeye ve tartışmaya devam edeceğiz. Ama bununla eşzamanlı olarak, bir daha 27 Mayıs, 12 Eylül ve 15 Temmuz türü bir kötü­lükle karşılaşmamak için ne yapmalı, nereden başlamalı sorusuna da cevap aramalıyız. Çünkü militarizme karşı verilen başarılı mücadeleye rağmen hâlâ ordunun geniş kapsamlı demokratik reformu gerçekleşmiş değil ve benzer gi­rişimlerin tekrar yaşanmaması için devletin sivil ve askerî kurumlarının nasıl bir dönüşüme tabi tutulması gerektiğini daha fazla konuşmamız gerek.
Bu çerçevede ilk yazımız, “Demokratik Sivil-Asker İlişkileri Kapsa­mında TSK'nın Dönüşümü” başlığıyla savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda'ya ait. Siviller ve askerler arasındaki tarihsel ilişkiden hareketle geçmişten günümüze güvenlik reformları hakkında bilgi veren Alabarda, 15 Temmuz sonrası askerî bürokraside gerçekleştirilen reformları inceliyor ve demokratik sistemin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için askeriyenin sivil ikti­darın gözetim ve denetimine bağlı bulunmasının önemine işaret ediyor.
Salih Zeki Haklı ise “15 Temmuz Darbe Girişimini Bürokratik Vesayet Üze­rinden Anlamak” başlıklı yazısında 15 Temmuz sonrasında sivil bürokrasinin demokratik denetim ve gözetimini konu alıyor. Haklı, Tanzimat döneminden itibaren bürokrasinin cemaatçi bir iyi anlayışına benzer anlayış ekseninde ör­gütlendiğini ve bu haliyle kendisini sivil iktidar ve toplumun üzerinde gören bir zihniyet dünyasını ve kurumsallaşmayı yansıttığını ifade ediyor.
Şeyma Akın'ın “Darbeler ve Batı Medyası: 28 Şubat Darbesi Üzerinden Bir Analiz” başlıklı yazısında da, 28 Şubat post-modern darbesinden sonra Batı medyasının 28 Şubat darbesini ve demokratik yollarla seçilen siyasî iktidara yönelik ithamları meşrulaştıran yayınları, bir hayli zengin örneklerle ortaya koyuluyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Batı medyasının Türkiye'deki demokratik siyasete vermekten imtina ettiği desteğin 15 Temmuz Darbe Girişimiyle ilgili bu sayıdaki son yazı Atilla Yayla tara­fından kaleme alındı. Yayla, 15 Temmuz gecesi siyasî partilerin ve seçmenle­rinin gösterdikleri tepkiyi “15 Temmuz ve Türkiye'nin Siyasal Kültürü: Siyasî Partiler Özelinde Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde inceliyor. Siyasal sistemin işleyişinde etkili olan unsurların siyasal kültürün nüvesini teşkil et­tiğini ifade eden Yayla, bu yazısında 15 Temmuz gecesi yaşanan hadiselerin siyasal kültürümüzü nasıl etkileyeceğini değerlendiriyor.
Liberal Düşünce Dergisi her sayısında sığınmacılarla ilgili yazılara yer vermeye ve bu konuyla ilgili meselelerin tartışıldığı bir zemin olma çabasına devam ediyor. Bu sayımızda ise H. Deniz Genç ve Duygu Öztürk'ün Suriyeli sığınmacı kadınların yaşadıkları sorunlara dikkat çeken “Türkiye'deki Suriye­li Kadınlar: Mevcut Durumları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı yazısını yayınlıyoruz. Suriyeli sığınmacıların üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluş­tuğu göz önüne alındığında, Suriyeli sığınmacıların yaşadıklarının sorunla­rın aslında büyük ölçüde kadınların yaşadıkları sorunlar olduğu anlaşılabilir. Sığınmacıların özgürlük, adalet ve huzur içinde yaşayabilmeleri için Liberal Düşünce'nin bundan sonraki sayılarında da sığınmacılarla ilgili çalışmaları, makale ve raporları yayınlamaya devam edeceğiz.
Bu sayının son üç yazısını ise iktisadî konulara ayırdık. Bunlardan ilki Ha­kan Şahin'in “Paranın Doğası ve Türleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı maka­lesi. Paranın ekonomik ve sosyal ilişkilerdeki önemine ve onun hayatımızda nasıl farklı şekillerde yer edindiğine işaret eden Şahin, paranın özellikleri ve felsefesi hakkında oldukça farklı ve öğretici bir yazı kaleme almış.
Ünsal Çetin ise bu sayı için Jeffrey M. Herbener'in “Frank A. Fetter: Unu­tulmuş Bir Dev” başlıklı yazısını tercüme etti. Herbener'in makalesi, Avus­turya Okulu'nun önemli temsilcilerinden Frank Albert Fetter'in değer, ücret ve parayla ilgili görüşlerinin altını çiziyor. Sağlıklı ekonomik gelişme ve sos­yal ilişkilerin tesisi için refah devleti anlayışı yerine serbest piyasa ekonomi­sinin taşıdığı önemi vurguluyor.
Bu sayımızın son yazısı ise Randall G. Holcombe'ye ait. Atilla Yayla'nın tercüme ettiği ve siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkinin mahiyetini izah etmeye çalışan “Politik Kapitalizm” başlıklı yazıda, ekonomik gelişmeler ve siyasî karar alıcıların performansı ele alınıyor.
İyi okumalar.

Bekir Berat Özipek & Salih Zeki Haklı
Editörler

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
CardFinans & Advantage Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat