Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 88, Güz 2017

Editör:
Alim Yılmaz - Bekir Berat Özipek
Kapak Tasarımı:
Mesut Koçak
İç Tasarım:
Emre Turku
Stok Kodu:
ISSN 1300-8781 A
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
176
100,00 TL
Havale/EFT ile: 98,00 TL
ISSN 1300-8781 A
362383
Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 88, Güz 2017
Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 88, Güz 2017
100.00

MAKALELER

Bolşevik Devrimi ve Orta Asyalı Müslüman Kadın: 1917-1950
Havva Çaha

Rus Halklarının Vicdanı: Rus Edebiyatı
Bengül Güngörmez

Sovyetler Birliği'nde Dil Politikası
Mehmet Uzman

Sosyal Bilimler Felsefesinde Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar
Alim Yılmaz & Sedat Yazıcı

YORUM

Sosyalizm ve Sosyalistler Üzerine Düşünceler
Atilla Yayla

Ekim Devriminin Müslüman Dünyaya Etkileri
Hasan Yücel Başdemir

ÇEVİRİLER

Sovyet Ekonomisi 1917-1991: Öncesi ve Sonrası
Mark Harrison

Filozofların Gemisi:
Erken SSCB Muhalif Entelektüellere Nasıl Muamele Etti?
Paul R. Gregory

Kitlesel Cinayet ve Kölelik
Yuri N. Maltsev

Emek Değer Teorisi Hâlâ Yakamızı Bırakmıyor
Steven Horwitz

Amerika'daki Ekonomik Eşitsizliğe Dair Beş Mit
Michael D. Tanner

Her Zaman Hatırlanacak Fakat Asla Kutlanmayacak Bir Devrim
Lawrance W. Reed

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

Yüz Yıllık Yanlışlık: Sovyet Yüzyılı, Yanlış Giden Neydi
Harun Kaban

Editörden 

Rusya'da yaşanan Bolşevik devriminden yaklaşık 75 yıl önce 1842'de Alman şair Heinrich Heine, komünizmle ilgili konuşurken, ”vahşi, kasvetli zamanlar yaklaşıyor” demişti. 7 Kasım'da (Jülyen takvime göre 25 Ekim) Rusya'da Lenin tarafından yönlendirilen Bolşevikler iktidara gelince, Heine tarafından öngörülen durumun daha radikal bir dönüşüm anlamına geldiği kısa sürede anlaşıldı. Bolşevikler öncelikle bireylerin iktisadî faaliyetlerini kontrol etmeye yönelip, insanların davranışlarını emir komuta zinciri içinde şekillendirmeye başladılar. Öngördükleri cenneti gerçekleştirmek için önce kontrol, sonra da tahakküm etmenin zorunlu olduğunu düşünen Bolşevikler, kısa süre içinde muazzam bir denetim ve yönlendirme aygıtı oluşturdular.

İnsanlık tarihinde yeni ve özgün bir deneye sahne olacak olan Rusya, yeni, rasyonel ve bilimsel ilkelerin egemen olduğu bir toplum yaratmak için, geçmişte var olan her türlü değeri ve kültürü yok etmek gerektiği fikrinden hareketle, günün bütün fiziksel imkânlarını kullanarak bir tür “yok etme” mekanizması oluşturdular. Bu amaçla, örneğin, kölelik düzenini de aşan bir ıslah ve çalışma sistemi olan “Gulag” ı geliştirdiler. Günümüzde bazı sosyalistler tarafından bir model olarak savunulan bu toplama kampları, Hitler tarafından oluşturulan ve soykırım amacıyla kurulan toplama kamplarından farklı değildi.

Bir kurtuluş ve cennet vaadi olarak sosyalist ütopyayı gerçekleştirmek üzere iş başına darbeyle gelen Bolşeviklerin neler yaptığını anlamak için Sorokin'in yazdıklarına bakmak yeterli olacaktır. 1922'de Rusya'dan kovulan ve daha sonra Harvard Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünü kuran sosyolog Pitrim A. Sorokin, tanık olduğu yılları şöyle anlatır: “Kızıl Terör makinesi aralıksız çalışmaktaydı. Her gün ve her gece Petrograd'ta (St. Petersburg), Moskova'da ve bütün ülkede ölü bedenlerden oluşan dağlar gittikçe yükselmekteydi… İnsanlar her yerde vurulmakta, sakat bırakılmakta ya da yok edilmekteydi.”

7 Kasım 1917'de Rusya'da yaşanan gelişmeler yeni bir dönemin habercisiydi. Lenin önderliğinde hareket eden bir örgüt (Bolşevikler), yaptıkları darbeyle Rus Çarlığını ilga etmiş ve özgürlüğü esas alan yeni bir rejim kurduğunu ilan etmiştir. Aynı dönemde Avrupa'da, Çin'de ve Uzak Asya'da benzer bir senaryo korku filmi olarak sahnede yer almıştır. Yirminci yüzyılda ortaya çıkan bu gelişmelerin ve oynanan tiyatronun ana aktörleri Rusya'da Lenin ve Stalin, Avrupa'da Hitler ve Mussolini, Çin'de Mao, Uzak Asya'da ise Pol Pot olmuştur.

Oysaki 1917 Bolşevik devriminden 70 yıl önce Marx ve Engels, Batıda yaşanan burjuva yönetimlerinin proletaryanın ayaklanması sonucunda yıkılacağını ve Avrupa'nın merkezinde proletarya diktatörlüğüne dayanan sosyalist bir rejimin tarihsel bir zorunluluk olarak ortaya çıkacağını ön görmüşlerdi. Marx'ın ön gördüğü devrim Avrupa'da değil Rusya ve Çin'de gerçekleşti ve insanlık tarihinde yeni bir çığır açtı.

Devrim büyük bir coşkuyla karşılanırken belli şüpheleri de barındırmaktaydı. Dünya tarihinde benzeri olmayan sonuçlar doğuracağı çok geçmeden anlaşılmaya başlanmıştı. Modern sosyalizmin devletleşmesi, özgürlük umudunu kısa sürede söndürecekti ve nitekim bu süreçte binlerce değil milyonlarca insan katledilecek, doğal bir toplumun esasları olan aile, din ve diğer sosyolojik bileşenler hedef alınarak özlenen “sosyalist” nesil ve toplum oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu tarihsel süreçte, SSCB'de 60 milyon, Çin'de 78 milyon ve dünya genelinde yaklaşık olarak 200 milyon insan “sosyalist” ütopyaya kurban gidecekti.

1935'te Stalin tarafından çıkarılan ve 12 yaş ve üstündeki çocukların katliamına müsaade eden yasal düzenlemenin mahiyetini bilmek başlı başına kurulan korku rejiminin niteliğini açıklamaya yetmektedir. Bu yasaya dayanılarak, ebeveynleri bir şekilde öldürülen ya da hapsedilen 12 yaş üstü çocuklar ya öldürülmüş ya da hapse atılmıştır. Aynı şekilde “devrim”e tehlike yaratması muhtemel her sosyal grup ve din adamları ya hapsedilmiş ya da öldürülmüştür. Örneğin devrimden bir yıl sonra Lenin tarafından çıkarılan ve Kilise gibi bütün dinî kurumların mallarını kamulaştıran yasanın sonucunda, bütün kiliselere ve diğer dinsel metaa el konulmuş, bu kurumların sahip olduğu menkuller yağmalanmıştır. Çoğu zaman bu yağma zimmet şeklinde cereyan etmiştir.

Marksizm-Leninizm adı altında “bilimsel sosyalizm” söylemiyle haklılaştırılan yağma ve katliam, sadece maddi varlıkları yok etmek şeklinde cereyan etmemiş, bin yıllar sonucunda oluşan her türlü manevi değeri, sanat eserini, mimarî anlayışı, toplumsal yaşam pratiğini de “bilimsel sosyalizm” hayali uğruna yok etmiştir. Nitekim önemli Rus yazarlarıyla kıyaslanabilecek yeni bir entellektüel grup SSCB döneminde ortaya çıkmamıştır.

İdeolojik hedefler uğruna insan haklarını hiçe sayan, mülkiyet ve yaşama hakkını ihlâl eden, inanç ve ifade hürriyetini kanla bastıran Ekim devrimi, insanlık tarihinin en büyük trajedisi olarak kayda geçmiştir. Sadece Rusya'da değil oluşturduğu demir perdenin gerisinde yaşayan bütün uluslarda benzer bir zorbalık yaşatmış ve bir nesli yok ederken, takip eden nesli esaret altına almış olan bu devrimin ruhunu kavramak, mantığıyla hesaplaşmak ve kurulan laboratuvarda gerçekleştirilen trajik deneyleri anlamak bir ders niteliği taşıyabilir.

Bu maksatla Liberal Düşünce dergisinin bu sayısını 100. Yılında Rus devrimine ayırdık. 100. yılda Rus devrimini konu alan çeşitli bilimsel makale, çeviri ve yazının yer aldığı bu sayıyı okumanız ve faydalanmanız dileğiyle!

Doç. Dr. Alim Yılmaz
Sayı Editörü

 

MAKALELER

Bolşevik Devrimi ve Orta Asyalı Müslüman Kadın: 1917-1950
Havva Çaha

Rus Halklarının Vicdanı: Rus Edebiyatı
Bengül Güngörmez

Sovyetler Birliği'nde Dil Politikası
Mehmet Uzman

Sosyal Bilimler Felsefesinde Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar
Alim Yılmaz & Sedat Yazıcı

YORUM

Sosyalizm ve Sosyalistler Üzerine Düşünceler
Atilla Yayla

Ekim Devriminin Müslüman Dünyaya Etkileri
Hasan Yücel Başdemir

ÇEVİRİLER

Sovyet Ekonomisi 1917-1991: Öncesi ve Sonrası
Mark Harrison

Filozofların Gemisi:
Erken SSCB Muhalif Entelektüellere Nasıl Muamele Etti?
Paul R. Gregory

Kitlesel Cinayet ve Kölelik
Yuri N. Maltsev

Emek Değer Teorisi Hâlâ Yakamızı Bırakmıyor
Steven Horwitz

Amerika'daki Ekonomik Eşitsizliğe Dair Beş Mit
Michael D. Tanner

Her Zaman Hatırlanacak Fakat Asla Kutlanmayacak Bir Devrim
Lawrance W. Reed

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

Yüz Yıllık Yanlışlık: Sovyet Yüzyılı, Yanlış Giden Neydi
Harun Kaban

Editörden 

Rusya'da yaşanan Bolşevik devriminden yaklaşık 75 yıl önce 1842'de Alman şair Heinrich Heine, komünizmle ilgili konuşurken, ”vahşi, kasvetli zamanlar yaklaşıyor” demişti. 7 Kasım'da (Jülyen takvime göre 25 Ekim) Rusya'da Lenin tarafından yönlendirilen Bolşevikler iktidara gelince, Heine tarafından öngörülen durumun daha radikal bir dönüşüm anlamına geldiği kısa sürede anlaşıldı. Bolşevikler öncelikle bireylerin iktisadî faaliyetlerini kontrol etmeye yönelip, insanların davranışlarını emir komuta zinciri içinde şekillendirmeye başladılar. Öngördükleri cenneti gerçekleştirmek için önce kontrol, sonra da tahakküm etmenin zorunlu olduğunu düşünen Bolşevikler, kısa süre içinde muazzam bir denetim ve yönlendirme aygıtı oluşturdular.

İnsanlık tarihinde yeni ve özgün bir deneye sahne olacak olan Rusya, yeni, rasyonel ve bilimsel ilkelerin egemen olduğu bir toplum yaratmak için, geçmişte var olan her türlü değeri ve kültürü yok etmek gerektiği fikrinden hareketle, günün bütün fiziksel imkânlarını kullanarak bir tür “yok etme” mekanizması oluşturdular. Bu amaçla, örneğin, kölelik düzenini de aşan bir ıslah ve çalışma sistemi olan “Gulag” ı geliştirdiler. Günümüzde bazı sosyalistler tarafından bir model olarak savunulan bu toplama kampları, Hitler tarafından oluşturulan ve soykırım amacıyla kurulan toplama kamplarından farklı değildi.

Bir kurtuluş ve cennet vaadi olarak sosyalist ütopyayı gerçekleştirmek üzere iş başına darbeyle gelen Bolşeviklerin neler yaptığını anlamak için Sorokin'in yazdıklarına bakmak yeterli olacaktır. 1922'de Rusya'dan kovulan ve daha sonra Harvard Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünü kuran sosyolog Pitrim A. Sorokin, tanık olduğu yılları şöyle anlatır: “Kızıl Terör makinesi aralıksız çalışmaktaydı. Her gün ve her gece Petrograd'ta (St. Petersburg), Moskova'da ve bütün ülkede ölü bedenlerden oluşan dağlar gittikçe yükselmekteydi… İnsanlar her yerde vurulmakta, sakat bırakılmakta ya da yok edilmekteydi.”

7 Kasım 1917'de Rusya'da yaşanan gelişmeler yeni bir dönemin habercisiydi. Lenin önderliğinde hareket eden bir örgüt (Bolşevikler), yaptıkları darbeyle Rus Çarlığını ilga etmiş ve özgürlüğü esas alan yeni bir rejim kurduğunu ilan etmiştir. Aynı dönemde Avrupa'da, Çin'de ve Uzak Asya'da benzer bir senaryo korku filmi olarak sahnede yer almıştır. Yirminci yüzyılda ortaya çıkan bu gelişmelerin ve oynanan tiyatronun ana aktörleri Rusya'da Lenin ve Stalin, Avrupa'da Hitler ve Mussolini, Çin'de Mao, Uzak Asya'da ise Pol Pot olmuştur.

Oysaki 1917 Bolşevik devriminden 70 yıl önce Marx ve Engels, Batıda yaşanan burjuva yönetimlerinin proletaryanın ayaklanması sonucunda yıkılacağını ve Avrupa'nın merkezinde proletarya diktatörlüğüne dayanan sosyalist bir rejimin tarihsel bir zorunluluk olarak ortaya çıkacağını ön görmüşlerdi. Marx'ın ön gördüğü devrim Avrupa'da değil Rusya ve Çin'de gerçekleşti ve insanlık tarihinde yeni bir çığır açtı.

Devrim büyük bir coşkuyla karşılanırken belli şüpheleri de barındırmaktaydı. Dünya tarihinde benzeri olmayan sonuçlar doğuracağı çok geçmeden anlaşılmaya başlanmıştı. Modern sosyalizmin devletleşmesi, özgürlük umudunu kısa sürede söndürecekti ve nitekim bu süreçte binlerce değil milyonlarca insan katledilecek, doğal bir toplumun esasları olan aile, din ve diğer sosyolojik bileşenler hedef alınarak özlenen “sosyalist” nesil ve toplum oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu tarihsel süreçte, SSCB'de 60 milyon, Çin'de 78 milyon ve dünya genelinde yaklaşık olarak 200 milyon insan “sosyalist” ütopyaya kurban gidecekti.

1935'te Stalin tarafından çıkarılan ve 12 yaş ve üstündeki çocukların katliamına müsaade eden yasal düzenlemenin mahiyetini bilmek başlı başına kurulan korku rejiminin niteliğini açıklamaya yetmektedir. Bu yasaya dayanılarak, ebeveynleri bir şekilde öldürülen ya da hapsedilen 12 yaş üstü çocuklar ya öldürülmüş ya da hapse atılmıştır. Aynı şekilde “devrim”e tehlike yaratması muhtemel her sosyal grup ve din adamları ya hapsedilmiş ya da öldürülmüştür. Örneğin devrimden bir yıl sonra Lenin tarafından çıkarılan ve Kilise gibi bütün dinî kurumların mallarını kamulaştıran yasanın sonucunda, bütün kiliselere ve diğer dinsel metaa el konulmuş, bu kurumların sahip olduğu menkuller yağmalanmıştır. Çoğu zaman bu yağma zimmet şeklinde cereyan etmiştir.

Marksizm-Leninizm adı altında “bilimsel sosyalizm” söylemiyle haklılaştırılan yağma ve katliam, sadece maddi varlıkları yok etmek şeklinde cereyan etmemiş, bin yıllar sonucunda oluşan her türlü manevi değeri, sanat eserini, mimarî anlayışı, toplumsal yaşam pratiğini de “bilimsel sosyalizm” hayali uğruna yok etmiştir. Nitekim önemli Rus yazarlarıyla kıyaslanabilecek yeni bir entellektüel grup SSCB döneminde ortaya çıkmamıştır.

İdeolojik hedefler uğruna insan haklarını hiçe sayan, mülkiyet ve yaşama hakkını ihlâl eden, inanç ve ifade hürriyetini kanla bastıran Ekim devrimi, insanlık tarihinin en büyük trajedisi olarak kayda geçmiştir. Sadece Rusya'da değil oluşturduğu demir perdenin gerisinde yaşayan bütün uluslarda benzer bir zorbalık yaşatmış ve bir nesli yok ederken, takip eden nesli esaret altına almış olan bu devrimin ruhunu kavramak, mantığıyla hesaplaşmak ve kurulan laboratuvarda gerçekleştirilen trajik deneyleri anlamak bir ders niteliği taşıyabilir.

Bu maksatla Liberal Düşünce dergisinin bu sayısını 100. Yılında Rus devrimine ayırdık. 100. yılda Rus devrimini konu alan çeşitli bilimsel makale, çeviri ve yazının yer aldığı bu sayıyı okumanız ve faydalanmanız dileğiyle!

Doç. Dr. Alim Yılmaz
Sayı Editörü

 

Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
CardFinans & Advantage Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
Sağlam Kart
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 51,45    102,90   
3 34,98    104,93   
6 18,65    111,90   
9 13,32    119,86   
12 10,74    128,87   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 100,00    100,00   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
12 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat