Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 95, Yaz 2019 Liberallerin Ayrışması - Bu Yaka

Editör:
Doç. Dr. Bengül Güngörmez Akosman, Doç. Dr. Mehmet Zeki Duman
Kapak Tasarımı:
Ayyüce Dalkılıç
İç Tasarım:
Serpil Koçtürk
Stok Kodu:
1300-8781 (ISSN)
Boyut:
16x24
Sayfa Sayısı:
240
30,00 TL
Havale/EFT ile: 29,40 TL
1300-8781 (ISSN)
362230
Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 95, Yaz 2019
Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 95, Yaz 2019 Liberallerin Ayrışması - Bu Yaka
Liberal Düşünce Dergisi
30.00

MAKALELER/ ARTICLES

İmparatorluk ve Bedevilik
Empire and Bedoinism
Hayrettin Özler        

Sınırları ve Mekânı Yeniden Düşünmek Tarihteki Bumerang: “İmparatorluk”
Rethinking Borders and Space, Boomerang in History: “Empire”
Bengül Güngörmez Akosman          

İmparatorluk Nostaljisi: Michael Hardt ve Antonio Negri'de Egemenlik ve İmparatorluk
Empire Nostalgia: Hegemony and Empire for Michael Hardt and Antonio Negri
Mehmet Zeki Duman

İmparatorluğun Ontolojik Grameri versus Ulus-Devletin İdeolojik Mantığı
Ontological Grammar of the Empire versus The Ideological Logic of The Nation-State
Mehmet Ulukütük     

İmparatorluk ve Ulus Devlet
Empire and Nation State
Mihriban Şenses       

Çokkültürlülük Tezi Kontekstinde İngiltere Kolonyalizmi: Beyaz Verem Salgını
British Colonialism in the Discourse of Multiculturalism: The White Plague
Akif Kemal Koç        

Rohingya Toplu Göçünün Bangladeş'e Ekonomik Etkileri
Economic Impact of Rohingya Exodus on Bangladesh
Mehmet Levent Yılmaz & Md. Ishtiaq Ahmed Talukder 

Suriyeli Göçmenlere Yönelik Tutumların Bütünleşik Tehdit ve Sosyal Mesafe Kuramları Doğrultusunda İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği
The Study of Attitudes towards Syrian Immigrants within Integrated Theories of Threat and Social Distance: Case of Suleyman Demirel University
Hamza Bahadır Eser & Mehmet Recai Uygur       

Yerel Yönetimlerde Ölçek Ekonomisi: Teori, Kavram ve Tartışmalar
Scale Economy in Local Government: Theory, Concept and Debates
Refik Yaslıkaya        

ÇEVİRİ/ TRANSLATION

Edmund Burke'ün İmparatorluk İdeasında Özgürlük, Otorite ve Güven
Liberty, Authority, and Trust in Burke's Idea of Empire
Richard Bourke        

YORUM/ COMMENTARY

Yerel Seçimlerin Ardından: Total Siyaset Çağında Muhafazakâr Siyaset ve Geleceği
After Local Elections: Conservative Politics and its Future in the Age of Total Politics
Şükrü Mutlu Karakoç          

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ/ BOOK REVIEW

Haricîler (Outsiders) Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması
Outsiders Studies in the Sociology of Deviance, H. S. Becker
Tuğrulhan Karaduman

MAKALELER/ ARTICLES

İmparatorluk ve Bedevilik
Empire and Bedoinism
Hayrettin Özler        

Sınırları ve Mekânı Yeniden Düşünmek Tarihteki Bumerang: “İmparatorluk”
Rethinking Borders and Space, Boomerang in History: “Empire”
Bengül Güngörmez Akosman          

İmparatorluk Nostaljisi: Michael Hardt ve Antonio Negri'de Egemenlik ve İmparatorluk
Empire Nostalgia: Hegemony and Empire for Michael Hardt and Antonio Negri
Mehmet Zeki Duman

İmparatorluğun Ontolojik Grameri versus Ulus-Devletin İdeolojik Mantığı
Ontological Grammar of the Empire versus The Ideological Logic of The Nation-State
Mehmet Ulukütük     

İmparatorluk ve Ulus Devlet
Empire and Nation State
Mihriban Şenses       

Çokkültürlülük Tezi Kontekstinde İngiltere Kolonyalizmi: Beyaz Verem Salgını
British Colonialism in the Discourse of Multiculturalism: The White Plague
Akif Kemal Koç        

Rohingya Toplu Göçünün Bangladeş'e Ekonomik Etkileri
Economic Impact of Rohingya Exodus on Bangladesh
Mehmet Levent Yılmaz & Md. Ishtiaq Ahmed Talukder 

Suriyeli Göçmenlere Yönelik Tutumların Bütünleşik Tehdit ve Sosyal Mesafe Kuramları Doğrultusunda İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği
The Study of Attitudes towards Syrian Immigrants within Integrated Theories of Threat and Social Distance: Case of Suleyman Demirel University
Hamza Bahadır Eser & Mehmet Recai Uygur       

Yerel Yönetimlerde Ölçek Ekonomisi: Teori, Kavram ve Tartışmalar
Scale Economy in Local Government: Theory, Concept and Debates
Refik Yaslıkaya        

ÇEVİRİ/ TRANSLATION

Edmund Burke'ün İmparatorluk İdeasında Özgürlük, Otorite ve Güven
Liberty, Authority, and Trust in Burke's Idea of Empire
Richard Bourke        

YORUM/ COMMENTARY

Yerel Seçimlerin Ardından: Total Siyaset Çağında Muhafazakâr Siyaset ve Geleceği
After Local Elections: Conservative Politics and its Future in the Age of Total Politics
Şükrü Mutlu Karakoç          

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ/ BOOK REVIEW

Haricîler (Outsiders) Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması
Outsiders Studies in the Sociology of Deviance, H. S. Becker
Tuğrulhan Karaduman

Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat