LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ, SAYI 96, GÜZ 2019

Editör: Hasan Yücel Başdemir

%25 İNDİRİM 25 YERİNE 18,75

ÜRÜN DETAYLARI

 

Editörden

MAKALELER / ARTICLES

Kim Göç Etmek İstiyor? Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Göç Eğilimleri

Who Wants to Emigrate? Contemporary Migration Trends in the MENA Region

Yüksel Alper Ecevit & Uğur Özdemir

Demokrasiye Neler Oluyor? Popülizm ve Otoriterleşme Tartışmalarına Bir Bakış

What Happens to Democracy? An Overview of the Debates on Populism and Authoritarianism

Hamit Emrah Beriş

Kemalist İdeoloji Bağlamında Kent-Taşra Kurgusu ve Kent Psikolojisi

The Devise of City-Country and City Psychology in the Context of Kemalist Ideology

Burak Özer & Dilvin Özen

Ludwig von Mises’te Bir Eylem Ontolojisi Olarak Praksiyoloji

Praxeology as an Action Ontology in Ludwig von Mises’ Thought

Yahya İncetahtacı

Kurumsal İktisatçı Olarak Hayek: Kültürel Evrim, Kurallar ve Kurumlar

Hayek as an Institutional Economist: Cultural Evolution, Rules and Institutions

Adem Levent

İnsan Haklarının Evrenselliği ve Kültürel Görecelilik

The Universality of Human Rights and Cultural Relativism

Abdulkadir Pekel

Türkiye’de Basın Özgürlüğü-Devlet Güvenliği Ekseninde Yaşanan Tartışmalar ve Bir Model Önerisi

Debates in Turkey on the Axis of Press Freedom and State Security, and A Model Proposal

Fatih Kırışık & Samed Kurban & Abdülkadir Pekel

YORUM / COMMENTARY

2019 Liberal Düşünce Kongresi Açılış Konuşması

Opening Speech, 2019 Congress for Liberal Thought

Tanel Demirel

  •   18,75
  • ISBN 13:1300-8781 (ISSN)
  • 24 cm X 16 cm
  • 140 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ, SAYI 96, GÜZ 2019
  • EDİTÖR: Hasan Yücel Başdemir
  • KAPAK TASARIM: Ayyüce Dalkılıç
  • İÇ TASARIM: Serpil Koçtürk