1970 yılında İzmir'de doğan Birol Kovancılar, 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1994 yılında Celal Bayar Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Teorisi Anabilim Dalı'ndan 1997 yılında "1980 Sonrası Benimsenen Liberal Politikalar Bağlamında Türkiye'de Konsolide Bütçe Harcamalarının Analizi" adlı teziyle yüksek lisans derecesini alan Kovancılar, aynı yıl başladığı doktora eğitimini Bütçe Sürecine Yönelik Reform Stratejileri (Türkiye için Bir Strateji Önerisi)" adlı teziyle 2003 yılında tamamlamıştır. 2004'te yardımcı doçent, 2008'de doçent olan Kovancılar hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde görev yapmaktadır.

Birol Kovancılar - Yazarın kitapları

Kapat