Cabir Aliyev
Cabir Aliyev 1984 Azerbaycan doğumludur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri almıştır. 2012-2017 yıllarında BM, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi uluslararası kuruluşlara insan hakları, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı konularında danışmanlık yapmıştır. Beta Yayınları’ndan çıkmış Anayasa Şikayeti adlı monografisi mevcuttur. Yazar hâlihazırda danışmanlık faaliyeti ile beraber insan hakları, anayasa hukuku ve bilgi teknolojileri hukuku alanında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. İletişim adresi: cabiraliyev@yahoo.com

Cabir Aliyev - Yazarın kitapları

Kapat